S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  1 Imparati  Capitolul 11
 • Femeile străine
 • 1 Împăratul* Solomon a iubit** multe femei străine, afară de fata lui Faraon: moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite,
 • * Neem 13:26; ** Deut 17:17;
 • 2 care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: „Să nu intraţi* la ele şi nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire.
 • * Exod 34:16; Deut 7:3; Deut 7:4;
 • 3 A avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare, şi nevestele i-au abătut inima.
 • 4 Când a îmbătrânit Solomon, nevestele* i-au plecat inima spre alţi dumnezei şi inima** nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David.
 • * Deut 17:17; Neem 13:26; ** 1 Imp 8:61; 1 Imp 9:4;
 • 5 Solomon s-a dus după Astarteea*, zeiţa sidonienilor, şi după Milcom, urâciunea amoniţilor.
 • * 1 Imp 11:33; Jud 2:13; 2 Imp 23:13;
 • 6 Şi Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului şi n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David.
 • 7 Atunci*, Solomon a zidit pe muntele** din faţa Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoş, urâciunea Moabului, pentru Moloh, urâciunea fiilor lui Amon.
 • * Num 33:52; ** 2 Imp 23:13; Num 21:29; Jud 11:24;
 • 8 Aşa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie şi jertfe dumnezeilor lor.
 • 9 Domnul S-a mâniat pe Solomon pentru că îşi abătuse inima* de la Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase** de două ori.
 • * 1 Imp 11:2; 1 Imp 11:3; ** 1 Imp 3:5; 1 Imp 9:2;
 • 10 În privinţa aceasta îi spusese* să nu meargă după alţi dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului.
 • * 1 Imp 6:12; 1 Imp 9:6;
 • 11 Şi Domnul a zis lui Solomon: „Fiindcă ai făcut aşa şi n-ai păzit legământul Meu şi legile Mele pe care ţi le-am dat, voi rupe* împărăţia de la tine şi o voi da slujitorului tău.
 • * 1 Imp 11:31; 1 Imp 12:15; 1 Imp 12:16;
 • 12 Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieţii tale, pentru tatăl tău David. Ci din mâna fiului tău o voi rupe.
 • 13 Nu voi* rupe însă toată împărăţia; voi lăsa o seminţie** fiului tău, din pricina robului Meu David şi din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales.”
 • * 2 Sam 7:15; Ps 89:33; ** 1 Imp 12:20; Deut 12:11;
 • Vrăjmăşia lui Hadad şi Rezon
 • 14 Domnul* a ridicat un vrăjmaş lui Solomon: pe Hadad, Edomitul, din neamul împărătesc al Edomului.
 • * 1 Cron 5:26;
 • 15 Pe vremea când a bătut David Edomul*, Ioab, căpetenia oştirii, suindu-se să îngroape morţii, a ucis toată partea** bărbătească din Edom;
 • * 2 Sam 8:14; 1 Cron 18:12; 1 Cron 18:13; ** Num 24:19; Deut 20:13;
 • 16 a rămas acolo şase luni cu tot Israelul, până ce a nimicit toată partea bărbătească.
 • 17 Atunci, Hadad a fugit cu nişte edomiţi, slujitori ai tatălui său, şi s-a dus în Egipt. Hadad era încă un băiat pe atunci.
 • 18 Plecând din Madian, s-au dus la Paran, au luat cu ei nişte oameni din Paran şi au ajuns în Egipt, la Faraon, împăratul Egiptului. Faraon a dat o casă lui Hadad, i-a purtat grijă de mâncare şi i-a dat moşii.
 • 19 Hadad a căpătat trecere înaintea lui Faraon până acolo încât Faraon i-a dat de nevastă pe sora nevestei lui, sora împărătesei Tahpenes.
 • 20 Sora Tahpenesei i-a născut pe fiul său Ghenubat. Tahpenes l-a înţărcat în casa lui Faraon; şi Ghenubat a fost în casa lui Faraon, în mijlocul copiilor lui Faraon.
 • 21 Când a auzit* Hadad, în Egipt, că David a adormit cu părinţii lui şi că Ioab, căpetenia oştirii, murise, a zis lui Faraon: „Lasă-mă să mă duc în ţara mea.”
 • * 1 Imp 2:10; 1 Imp 2:34;
 • 22 Şi Faraon i-a zis: „Ce-ţi lipseşte la mine, de doreşti să te duci în ţara ta?” El a răspuns: „Nimic, dar lasă-mă să plec.”
 • 23 Dumnezeu a ridicat un alt vrăjmaş lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la stăpânul său Hadadezer*1, împăratul din Ţoba.
 • * 2 Sam 8:3;
 • 24 El strânsese nişte oameni la el şi se făcuse capul cetei când* a măcelărit David oştile stăpânului său. S-au dus la Damasc şi s-au aşezat acolo şi au domnit la Damasc.
 • * 2 Sam 8:3; 2 Sam 10:8; 2 Sam 10:18;
 • 25 El a fost un vrăjmaş al lui Israel în tot timpul vieţii lui Solomon, în acelaşi timp când îi făcea rău Hadad şi ura pe Israel. El a împărăţit peste Siria.
 • Prorocul Ahia vesteşte lui Ieroboam dezbinarea
 • 26 Şi Ieroboam*, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului. El era fiul lui Nebat, efratit din Ţereda, şi avea ca mamă pe o văduvă numită Ţerua.
 • * 1 Imp 12:2; 2 Cron 13:6;
 • 27 Iată cu ce prilej a ridicat* el mâna împotriva împăratului. Solomon** zidea Milo şi închidea spărturile cetăţii tatălui său, David.
 • * 2 Sam 20:21; ** 1 Imp 9:24;
 • 28 Ieroboam era tare şi viteaz; şi Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toţi oamenii de corvoadă din casa lui Iosif.
 • 29 În vremea aceea, Ieroboam, ieşind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia* din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp.
 • * 1 Imp 14:2;
 • 30 Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o* în douăsprezece bucăţi
 • * 1 Sam 15:27; 1 Sam 24:5;
 • 31 şi a zis lui Ieroboam: „Ia-ţi zece bucăţi! Căci aşa vorbeşte* Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi rupe împărăţia din mâna lui Solomon şi-ţi voi da zece seminţii.
 • * 1 Imp 11:11; 1 Imp 11:13;
 • 32 Dar el va avea o seminţie, din pricina robului Meu David şi din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o din toate seminţiile lui Israel.
 • 33 Şi aceasta, pentru că* M-au părăsit şi s-au închinat înaintea Astarteei, zeiţa sidonienilor, înaintea lui Chemoş, dumnezeul Moabului, şi înaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, şi pentru că n-au umblat în căile Mele, ca să facă ce este drept înaintea Mea şi să păzească legile şi poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon.
 • * 1 Imp 11:5; 1 Imp 11:6; 1 Imp 11:7;
 • 34 Nu voi lua din mâna lui toată împărăţia, căci îl voi ţine domn în tot timpul vieţii lui, pentru robul Meu David, pe care l-am ales şi care a păzit poruncile şi legile Mele.
 • 35 Dar* voi lua împărăţia din mâna fiului său şi-ţi voi da zece seminţii din ea;
 • * 1 Imp 12:16; 1 Imp 12:17;
 • 36 voi lăsa o seminţie fiului său, pentru ca robul Meu David* să aibă totdeauna o lumină înaintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să pun în ea Numele Meu.
 • * 1 Imp 15:4; 2 Imp 8:19; Ps 132:17;
 • 37 Pe tine te voi lua şi vei domni peste tot ce-ţi va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel.
 • 38 Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci, dacă vei umbla în căile Mele şi dacă vei face ce este drept înaintea Mea, păzind legile şi poruncile Mele, cum a făcut robul Meu David, voi fi* cu tine, îţi voi** zidi o casă trainică, aşa cum am zidit lui David, şi-ţi voi da ţie pe Israel.
 • * Ios 1:5; ** 2 Sam 7:11; 2 Sam 7:27;
 • 39 Voi smeri prin aceasta sămânţa lui David, dar nu pentru totdeauna.’”
 • 40 Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam. Şi Ieroboam s-a sculat şi a fugit în Egipt, la Şişac, împăratul Egiptului; a locuit în Egipt până la moartea lui Solomon.
 • Moartea lui Solomon
 • 41 Celelalte* fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el şi înţelepciunea lui nu sunt scrise oare în cartea faptelor lui Solomon?
 • * 2 Cron 9:29;
 • 42 Solomon a domnit patruzeci de ani* la Ierusalim peste tot Israelul.
 • * 2 Cron 9:30;
 • 43 Apoi Solomon a adormit* cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea tatălui său David. În locul lui a domnit fiul său Roboam**.
 • * 2 Cron 9:31; ** Mat 1:7;
 • 1. Sau: Hadarezar.
  1 Imparati, capitolul 11