1 Samuel  


Capitolul 29
 • David e trimis înapoi
 • 1 Filistenii* îşi strânseseră toate oştile la** Afec, şi Israel tăbărâse la fântâna lui Izreel.
 • * 1 Sam 28:1; ** 1 Sam 4:1;
 • 2 Domnii filistenilor au înaintat cu sutele şi miile lor, şi David şi oamenii lui mergeau mai la coadă, cu* Achiş.
 • * 1 Sam 28:1; 1 Sam 28:2;
 • 3 Domnii filistenilor au zis: „Ce caută evreii aceştia aici?” Şi Achiş a răspuns domnitorilor filistenilor: „Acesta este David, slujitorul lui Saul, împăratul lui Israel. De mult* este cu mine şi n-am găsit** nici cel mai mic lucru de care să-l învinuiesc, de la venirea lui şi până în ziua de azi.”
 • * 1 Sam 27:7; ** Dan 6:5;
 • 4 Dar domnitorii filistenilor s-au mâniat pe Achiş şi i-au zis: „Trimite înapoi* pe omul acesta, ca să se întoarcă în locul unde l-ai aşezat, să nu se coboare cu noi pe câmpul de bătaie, ca să nu ne fie vrăjmaş în timpul luptei**. Şi cum ar putea să se facă omul acesta plăcut stăpânului său decât cu capetele oamenilor noştri?
 • * 1 Cron 12:19; ** 1 Sam 14:21;
 • 5 Nu este acesta David pentru care cântau jucând: ‘Saul şi-a bătut miile lui*, Iar David, zecile lui de mii’?”
 • * 1 Sam 18:7; 1 Sam 21:11;
 • 6 Achiş a chemat pe David şi i-a zis: „Viu este Domnul că eşti un om curat la suflet şi-mi place să te văd mergând* şi venind cu mine în tabără, căci n-am găsit** nimic rău în tine, de la venirea ta la mine până în ziua de azi, dar nu eşti pe placul domnitorilor.
 • * 2 Sam 3:25; 2 Imp 19:27; ** 1 Sam 29:3;
 • 7 Întoarce-te dar şi mergi în pace, ca să nu faci nimic neplăcut înaintea domnitorilor filistenilor.”
 • 8 David a zis lui Achiş: „Dar ce am făcut şi ce ai găsit în robul tău, de când sunt la tine până în ziua de azi, ca să nu merg să lupt împotriva vrăjmaşilor domnului meu, împăratul?”
 • 9 Achiş a răspuns lui David: „Ştiu că eşti plăcut înaintea mea ca* un înger al lui Dumnezeu, dar domnitorii** filistenilor au zis: ‘Să nu se suie cu noi la luptă.’
 • * 2 Sam 14:17; 2 Sam 14:20; 2 Sam 19:27; ** 1 Sam 29:4;
 • 10 Astfel, scoală-te dis-de-dimineaţă, tu şi slujitorii stăpânului tău care au venit cu tine; sculaţi-vă dis-de-dimineaţă şi plecaţi de îndată ce se va lumina.”
 • 11 David şi oamenii lui s-au sculat din noapte de tot, ca să plece dimineaţa şi să se întoarcă în ţara filistenilor. Şi filistenii* s-au suit la Izreel.
 • * 2 Sam 4:4;
  1 Samuel, capitolul 29