Proverbele  


Capitolul 4
 • 1 Ascultaţi, fiilor*, învăţătura unui tată şi luaţi aminte ca să pricepeţi,
 • * Ps 34:11; Prov 1:8;
 • 2 căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea!
 • 3 Căci, când eram încă fiu la tatăl meu şi fiu gingaş* şi singur la mama mea,
 • * 1 Cron 29:1;
 • 4 el* mă învăţa atunci şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte** învăţăturile mele şi vei trăi!
 • * 1 Cron 28:9; Efes 6:4; ** Prov 7:2;
 • 5 Dobândeşte* înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele!
 • * Prov 2:2; Prov 2:3;
 • 6 N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o*, şi te va ocroti!
 • * 2 Tes 2:10;
 • 7 Iată* începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea şi, cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
 • * Mat 13:44; Luca 10:42;
 • 8 Înalţ-o* şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta dacă o vei îmbrăţişa.
 • * 1 Sam 2:30;
 • 9 Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută*, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.”
 • * Prov 1:9; Prov 3:22;
 • 10 Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele şi anii* vieţii tale se vor înmulţi!
 • * Prov 3:2;
 • 11 Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.
 • 12 Când vei umbla, pasul nu-ţi* va fi stânjenit şi, când vei alerga**, nu te vei poticni.
 • * Ps 18:36; ** Ps 91:11; Ps 91:12;
 • 13 Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstreaz-o, căci ea este viaţa ta!
 • 14 Nu* intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!
 • * Ps 1:1; Prov 1:10; Prov 1:15;
 • 15 Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte!
 • 16 Căci* ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;
 • * Ps 36:4; Isa 57:20;
 • 17 căci ei mănâncă pâine nelegiuită şi beau vin stors cu sila.
 • 18 Dar* cărarea celor neprihăniţi este** ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.
 • * Mat 5:14; Mat 5:15; Fil 2:15; ** 2 Sam 23:4;
 • 19 Calea celor răi este ca întunericul* gros: ei nu văd de ce se vor poticni.
 • * 1 Sam 2:9; Iov 18:5; Iov 18:6; Isa 59:9; Isa 59:10; Ier 23:12; Ioan 12:35;
 • 20 Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
 • 21 * nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le** în fundul inimii tale!
 • * Prov 3:3; Prov 3:21; ** Prov 2:1;
 • 22 Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate* pentru tot trupul lor.
 • * Prov 3:8; Prov 12:18;
 • 23 Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii!
 • 24 Izgoneşte neadevărul din gura ta şi depărtează viclenia de pe buzele tale!
 • 25 Ochii tăi să privească drept şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta!
 • 26 Cărarea pe care mergi să fie netedă şi toate căile tale să fie hotărâte:
 • 27 nu te* abate nici la dreapta, nici la stânga şi fereşte-te** de rău!
 • * Deut 5:32; Deut 28:14; Ios 1:7; ** Isa 1:16; Rom 12:9;
  Proverbele, capitolul 4