Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Romani  


Capitolul 13
 • Supunerea faţă de stăpânire
 • 1 Oricine* să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi** stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu.
 • * Tit 3:1; 1 Pet 2:13; ** Prov 8:15; Prov 8:16; Dan 2:21; Dan 4:32; Ioan 19:11;
 • 2 De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii* se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu, şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda.
 • * Tit 3:1;
 • 3 Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă* binele şi vei avea laudă de la ea.
 • * 1 Pet 2:14; 1 Pet 3:13;
 • 4 El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.
 • 5 De aceea trebuie* să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci** şi din îndemnul cugetului.
 • * Ecl 8:2; ** 1 Pet 2:19;
 • 6 Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta.
 • 7 Daţi* tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.
 • * Mat 22:21; Marc 12:17; Luca 20:25;
 • Dragostea este împlinirea Legii
 • 8 Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine* iubeşte pe alţii a împlinit Legea.
 • * Rom 13:10; Gal 5:14; Col 3:14; 1 Tim 1:5;
 • 9 De fapt: „Să* nu preacurveşti, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: „Să** iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
 • * Exod 20:13; Deut 5:17; Mat 19:18; ** Lev 19:18; Mat 22:39; Marc 12:31; Gal 5:14; Iac 2:8;
 • 10 Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea* deci este împlinirea Legii.
 • * Mat 22:40; Rom 13:8;
 • Veghere şi curăţie
 • 11 Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă* treziţi în sfârşit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.
 • * 1 Cor 15:34; Efes 5:14; 1 Tes 5:5; 1 Tes 5:6;
 • 12 Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să* ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului şi să** ne îmbrăcăm cu armele luminii.
 • * Efes 5:11; Col 3:8; ** Efes 6:13; 1 Tes 5:8;
 • 13 * trăim frumos, ca în timpul zilei, nu** în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu†† în certuri şi în pizmă,
 • * Fil 4:8; 1 Tes 4:12; 1 Pet 2:12; ** Prov 23:20; Luca 21:34; 1 Pet 4:3; 1 Cor 6:9; Efes 5:5; †† Iac 3:14;
 • 14 ci îmbrăcaţi-vă* în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă** de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.
 • * Gal 3:27; Efes 4:24; Col 3:10; ** Gal 5:16; 1 Pet 2:11;
  Romani, capitolul 13  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta