Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 77
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • După Iedutun. Un psalm al lui Asaf
 • 1 Strig* cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta.
 • * Ps 3:4;
 • 2 În* ziua necazului meu, caut** pe Domnul; noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare; sufletul meu nu vrea nicio mângâiere.
 • * Ps 50:15; ** Isa 26:9; Isa 26:16;
 • 3 Mi-aduc aminte de Dumnezeu şi gem; mă gândesc adânc în mine şi mi se mâhneşte duhul*. (Oprire)
 • * Ps 142:3; Ps 143:4;
 • 4 Tu îmi ţii pleoapele deschise şi, de mult ce mă frământ, nu pot vorbi.
 • 5 Mă gândesc* la zilele de demult, la anii de odinioară.
 • * Deut 32:7; Ps 143:5; Isa 51:9; Ps 42:8;
 • 6 Mă gândesc la cântările* mele noaptea, cuget** adânc înăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri şi zic:
 • * Ps 42:8; ** Ps 4:4;
 • 7 „Va lepăda* Domnul pentru totdeauna? Şi nu va mai** fi El binevoitor?
 • * Ps 74:1; ** Ps 85:1;
 • 8 S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduinţa* Lui pentru totdeauna?
 • * Rom 9:6;
 • 9 A uitat* Dumnezeu să aibă milă? Şi-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?” (Oprire)
 • * Isa 49:15;
 • 10 Atunci îmi zic: „Ceea ce mă face să sufăr* este că dreapta Celui Preaînalt nu mai este aceeaşi.”
 • * Ps 31:22;
 • 11 Dar tot voi lăuda* lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;
 • * Ps 143:5;
 • 12 da, mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.
 • 13 Dumnezeule, căile* Tale sunt sfinte! Care** dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?
 • * Ps 73:17; ** Exod 15:11;
 • 14 Tu eşti Dumnezeul care face minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.
 • 15 Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit* pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif. (Oprire)
 • * Exod 6:6; Deut 9:29;
 • 16 Când Te-au văzut* apele, Dumnezeule, când Te-au văzut apele, s-au cutremurat şi adâncurile s-au mişcat.
 • * Exod 14:21; Ios 3:15; Ios 3:16; Ps 14:3; Hab 3:8;
 • 17 Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori, şi* săgeţile Tale au zburat în toate părţile.
 • * 2 Sam 22:15; Hab 3:11;
 • 18 Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt, fulgerele* au luminat lumea: pământul s-a mişcat şi s-a** cutremurat.
 • * Ps 97:4; ** 2 Sam 22:8;
 • 19 Ţi-ai croit un drum prin* mare, o cărare prin apele cele mari, şi** nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.
 • * Hab 3:15; ** Exod 14:28;
 • 20 Ai povăţuit* pe poporul Tău ca pe o turmă, prin mâna lui Moise şi Aaron.
 • * Exod 13:21; Exod 14:19; Ps 78:52; Ps 80:1; Isa 63:11; Isa 63:12; Osea 12:13;
  Psalmii, capitolul 77  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta