Psalmii  


Capitolul 129
 • O cântare a treptelor
 • 1 Destul m-au asuprit din tinereţe* – s-o spună** Israel! –
 • * Ezec 23:3; Osea 2:15; Osea 11:1; ** Ps 124:1;
 • 2 destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit.
 • 3 Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.
 • 4 Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi.
 • 5 Să se umple de ruşine şi să dea înapoi toţi cei ce urăsc Sionul!
 • 6 Să fie ca iarba* de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă!
 • * Ps 37:2;
 • 7 Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea
 • 8 şi trecătorii nu zic: „Binecuvântarea* Domnului să fie peste voi! Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”
 • * Rut 2:4; Ps 118:26;
  Psalmii, capitolul 129