Iov  


Capitolul 18
 • A doua cuvântare a lui Bildad
 • 1 Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Când vei pune capăt acestor cuvântări? Vino-ţi în minţi, şi apoi vom vorbi.
 • 3 Pentru ce ne socoteşti atât de* dobitoci? Pentru ce ne priveşti ca pe nişte vite?
 • * Ps 73:22;
 • 4 Oare pentru tine, care te sfâşii* în mânia ta, s-ajungă pustiu pământul şi să se strămute stâncile din locul lor?
 • * Iov 13:14;
 • 5 Da, lumina celui rău se va* stinge şi flacăra din focul lui nu va mai străluci.
 • * Prov 13:9; Prov 20:20; Prov 24:20;
 • 6 Se va întuneca lumina în cortul lui şi se va stinge candela* deasupra lui.
 • * Iov 21:17; Ps 18:28;
 • 7 Paşii lui cei puternici se vor strâmta; şi, cu toate opintirile* lui, va cădea.
 • * Iov 5:13;
 • 8 Căci calcă cu picioarele* pe laţ şi umblă prin ochiuri de reţea;
 • * Iov 22:10; Ps 9:15; Ps 35:8;
 • 9 este prins în cursă de călcâi şi laţul* pune stăpânire pe el;
 • * Iov 5:5;
 • 10 capcana în care se prinde este ascunsă în pământ şi prinzătoarea îi stă pe cărare.
 • 11 De jur împrejur* îl apucă spaima şi-l urmăreşte pas cu pas.
 • * Iov 15:21; Iov 20:25; Ier 6:25; Ier 20:3; Ier 46:5; Ier 49:29;
 • 12 Foamea îi mănâncă puterile, nenorocirea* este alături de el.
 • * Iov 15:23;
 • 13 Mădularele îi sunt mistuite unul după altul, mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morţii.
 • 14 Este smuls din cortul lui, unde se credea la adăpost*, şi este târât spre împăratul spaimelor.
 • * Iov 8:14; Iov 11:20; Ps 112:10; Prov 10:28;
 • 15 Nimeni din ai lui nu locuieşte în cortul lui, pucioasă este presărată pe locuinţa lui.
 • 16 Jos* i se usucă rădăcinile; sus îi sunt ramurile tăiate.
 • * Iov 29:19; Isa 5:24; Amos 2:9; Mal 4:1;
 • 17 Îi piere pomenirea* de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliţă.
 • * Ps 34:16; Ps 109:13; Prov 2:22; Prov 10:7;
 • 18 Este împins din lumină în întuneric şi este izgonit din lume.
 • 19 Nu* lasă nici moştenitori, nici sămânţă în poporul său, nicio rămăşiţă vie în locurile în care locuia.
 • * Isa 14:22; Ier 22:30;
 • 20 Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea* lui, şi neamul de acum va fi cuprins de groază.
 • * Ps 37:13;
 • 21 Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu* cunoaşte pe Dumnezeu.”
 • * Ier 9:3; Ier 10:25; 1 Tes 4:5; 2 Tes 1:8; Tit 1:16;
  Iov, capitolul 18  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta