Psalmii  


Capitolul 24
 • Un psalm al lui David
 • 1 Al Domnului este* pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!
 • * Exod 9:29; Exod 19:5; Deut 10:14; Iov 41:11; Ps 50:12; 1 Cor 10:26; 1 Cor 10:28;
 • 2 Căci* El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.
 • * Gen 1:9; Iov 38:6; Ps 104:5; Ps 136:6; 2 Pet 3:5;
 • 3 Cine* va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la Locul Lui cel Sfânt?
 • * Ps 15:1;
 • 4 Cel* ce are mâinile nevinovate** şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jurㆆ ca să înşele.
 • * Isa 33:15; Isa 33:16; ** Iov 17:9; 1 Tim 2:8; Mat 5:8; †† Ps 15:4;
 • 5 Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui.
 • 6 Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută* Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. (Oprire)
 • * Ps 27:8; Ps 105:4;
 • 7 Porţi, ridicaţi-vă* capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca** să intre Împăratul slavei!
 • * Isa 26:2; ** Ps 97:6; Hag 2:7; Mal 3:1; 1 Cor 2:8;
 • 8 „Cine este acest Împărat al slavei?” Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.
 • 9 Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei!
 • 10 „Cine este acest Împărat al slavei?” Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! (Oprire)
  Psalmii, capitolul 24  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta