Zaharia  


Capitolul 10
 • 1 Cereţi de la Domnul* ploaie**, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată pentru toată verdeaţa de pe câmp.
 • * Ier 14:22; ** Deut 11:14; Iov 29:23; Ioel 2:23;
 • 2 Căci terafimii* vorbesc nimicuri**, ghicitorii prorocesc minciuni, visele mint şi mângâie cu deşertăciuni. De aceea, ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociţi pentru că n-au păstor.
 • * Ier 10:8; Hab 2:18; ** Iov 13:4;
 • 3 „Mânia Mea s-a aprins împotriva păstorilor şi voi pedepsi* pe ţapi. Căci Domnul oştirilor Îşi cercetează** turma, casa lui Iuda, şi o va face ca pe calul Său de slavă în luptă.
 • * Ezec 34:17; ** Luca 1:68; Cant 1:9;
 • 4 Din el va ieşi Piatra din capul unghiului*, din el va ieşi** ţăruşul, din el va ieşi arcul de război, din el vor ieşi toate căpeteniile laolaltă.
 • * Num 24:17; 1 Sam 14:38; Isa 19:13; ** Isa 22:23;
 • 5 Ei vor fi ca nişte viteji care calcă* în picioare noroiul de pe uliţe; în luptă, se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei; iar călăreţii vor fi acoperiţi de ruşine.
 • * Ps 18:42;
 • 6 Voi întări casa lui Iuda şi voi izbăvi casa lui Iosif; îi voi aduce* înapoi, căci Mi-este** milă de ei şi vor fi ca şi când niciodată nu i-aş fi lepădat, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor şi-i voi asculta.
 • * Ier 3:18; Ezec 37:21; ** Osea 1:7; Zah 13:9;
 • 7 Efraim va fi ca un viteaz; inima* lor se va bucura ca de vin; fiii lor vor vedea lucrul acesta şi se vor veseli, inima lor se va bucura în Domnul.
 • * Ps 104:15; Zah 9:15;
 • 8 Le voi fluiera* şi-i voi aduna, căci i-am răscumpărat, şi se** vor înmulţi cum se înmulţeau odinioară.
 • * Isa 5:26; ** Isa 49:19; Ezec 36:37;
 • 9 Îi voi risipi* printre popoare şi îşi vor aduce aminte** de Mine în ţări depărtate; vor trăi împreună cu copiii lor şi se vor întoarce.
 • * Osea 2:23; ** Deut 30:1;
 • 10 Îi voi* aduce înapoi din ţara Egiptului şi-i voi aduna din Asiria; îi voi aduce în ţara Galaadului şi în Liban şi nu le va ajunge** locul.
 • * Isa 11:11; Isa 11:16; Osea 11:11; ** Isa 49:20;
 • 11 Israel* va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării şi toate adâncimile râului Nil se vor usca; mândria Asiriei** va fi frântă şi toiagul de cârmuire al Egiptului va pieri.
 • * Isa 11:15; Isa 11:16; ** Isa 14:25; Ezec 30:13;
 • 12 Îi voi întări în Domnul şi vor umbla în* Numele Lui”, zice Domnul.
 • * Mica 4:5;
  Zaharia, capitolul 10