2 Cronici  


Capitolul 16
 • Asa face legământ cu împăratul Siriei
 • 1 În al treizeci şi şaselea an al domniei lui Asa, Baeşa*, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda şi a întărit Rama, ca să** nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă şi să intre.
 • * 1 Imp 15:17; ** 2 Cron 15:9;
 • 2 Asa a scos argint şi aur din vistieriile Casei Domnului şi ale casei împăratului şi a trimis soli la Ben-Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Şi a pus să-i spună:
 • 3 „Să fie un legământ între mine şi tine, cum a fost unul între tatăl meu şi tatăl tău. Iată, îţi trimit argint şi aur. Du-te şi rupe legământul tău cu Baeşa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.”
 • 4 Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oştirii sale împotriva cetăţilor lui Israel şi au bătut Iionul, Dan, Abel-Maim şi toate locurile pentru merinde din cetăţile lui Neftali.
 • 5 Când a auzit, Baeşa a încetat să mai întărească Rama şi a pus capăt lucrărilor sale.
 • 6 Împăratul Asa a pus pe tot Iuda să ridice pietrele şi lemnele pe care le întrebuinţa Baeşa la întărirea Ramei şi le-a întrebuinţat la întărirea Ghebei şi Miţpei.
 • Mustrarea lui Asa
 • 7 În vremea aceea, Hanani*, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, şi i-a zis: „Pentru că** te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, şi nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale.
 • * 1 Imp 16:1; 2 Cron 19:2; ** Isa 31:1; Ier 17:5;
 • 8 Etiopienii* şi libienii** nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care şi călăreţi? Şi totuşi Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijiniseşi pe El.
 • * 2 Cron 14:9; ** 2 Cron 12:3;
 • 9 Căci Domnul Îşi întinde* privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un** nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.”
 • * Iov 34:21; Prov 5:21; Prov 15:3; Ier 16:17; Ier 32:19; Zah 4:10; ** 1 Sam 13:13; 1 Imp 15:32;
 • 10 Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a* pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în acelaşi timp, Asa a apăsat şi pe unii din popor.
 • * 2 Cron 18:26; Ier 20:2; Mat 14:3;
 • 11 Faptele* lui Asa, cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel.
 • * 1 Imp 15:23;
 • 12 În al treizeci şi nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare aşa încât avea mari dureri; chiar în timpul bolii lui, n-a* căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori.
 • * Ier 17:5;
 • 13 Asa a adormit* cu părinţii săi şi a murit în al patruzeci şi unulea an al domniei lui;
 • * 1 Imp 15:24;
 • 14 l-au îngropat în mormântul pe care şi-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care-l umpluseră cu mirodenii* şi mirosuri pregătite după meşteşugul celui ce pregăteşte mirul şi au ars** în cinstea lui foarte multe mirodenii.
 • * Gen 50:2; Marc 16:1; Ioan 19:39; Ioan 19:40; ** 2 Cron 21:19; Ier 34:5;
  2 Cronici, capitolul 16