Psalmii  


Capitolul 150
  • 1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel Sfânt, lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!
  • 2 Lăudaţi-L* pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L după mărimea** Lui nemărginită!
  • * Ps 145:5; Ps 145:6; ** Deut 3:24;
  • 3 Lăudaţi-L* cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu alăuta şi harpa!
  • * Ps 81:2; Ps 149:3;
  • 4 Lăudaţi-L cu* timpane şi cu jocuri, lăudaţi-L cântând cu instrumente cu** coarde şi cu cavalul!
  • * Exod 15:20; ** Ps 33:2; Ps 92:3; Ps 144:9; Isa 38:20;
  • 5 Lăudaţi-L cu* chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare!
  • * 1 Cron 15:16; 1 Cron 15:19; 1 Cron 15:28; 1 Cron 16:5; 1 Cron 25:1; 1 Cron 25:6;
  • 6 Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!
  Psalmii, capitolul 150