Matei  


Capitolul 18
 • Cel mai mare în Împărăţia cerurilor
 • 1 În clipa aceea*, ucenicii s-au apropiat de Isus şi L-au întrebat: „Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?”
 • * Marc 9:33; Luca 9:46; Luca 22:24;
 • 2 Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor
 • 3 şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă* nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
 • * Ps 131:2; Mat 19:14; Marc 10:14; Luca 18:16; 1 Cor 14:20; 1 Pet 2:2;
 • 4 De aceea, oricine* se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.
 • * Mat 20:27; Mat 23:11;
 • 5 Şi oricine* va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu Mă primeşte pe Mine.
 • * Mat 10:42; Luca 9:48;
 • 6 Dar* pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării.
 • * Marc 9:42; Luca 17:1; Luca 17:2;
 • 7 Vai de lume, din pricina prilejurilor* de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire! Dar vai** de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire!
 • * Luca 17:1; 1 Cor 11:19; ** Mat 26:24;
 • 8 Acum, dacă* mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l şi leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic.
 • * Mat 5:29; Mat 5:30; Marc 9:43; Marc 9:45;
 • 9 Şi, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă numai cu un ochi, decât să ai amândoi ochii şi să fii aruncat în focul gheenei.
 • Pilda cu oaia rătăcită
 • 10 Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii* lor în ceruri văd** pururea faţa Tatălui Meu, care este în ceruri.
 • * Ps 34:7; Zah 13:7; Evr 1:14; ** Estera 1:14; Luca 1:19;
 • 11 Fiindcă* Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut.
 • * Luca 9:56; Luca 19:10; Ioan 3:17; Ioan 12:47;
 • 12 Ce* credeţi? Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi şi se duce să caute pe cea rătăcită?
 • * Luca 15:4;
 • 13 Şi* , dacă i se întâmplă s-o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea, decât de cele nouăzeci şi nouă care nu se rătăciseră.
 • * Lev 19:17; Luca 17:3;
 • 14 Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din aceşti micuţi.
 • Iertarea greşelilor
 • 15 Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai* câştigat pe fratele tău.
 • * Iac 5:20; 1 Pet 3:1;
 • 16 Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă* să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.
 • * Deut 17:6; Deut 19:15; Ioan 8:17; 2 Cor 13:1; Evr 10:28;
 • 17 Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân* şi ca un vameş.
 • * Rom 16:17; 1 Cor 5:9; 2 Tes 3:6; 2 Tes 3:14; 2 Ioan 1:10;
 • 18 Adevărat vă spun că orice* veţi lega pe pământ va fi legat în cer şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.
 • * Mat 16:19; Ioan 20:23; 1 Cor 5:4;
 • 19 * mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi** dat de Tatăl Meu, care este în ceruri.
 • * Mat 5:24; ** 1 Ioan 3:22; 1 Ioan 5:14;
 • 20 Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în1 Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”
 • Pilda robului nemilostiv
 • 21 Atunci, Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până* la şapte ori?”
 • * Luca 17:4;
 • 22 Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci* până la şaptezeci de ori câte şapte.
 • * Mat 6:14; Marc 11:25; Col 3:13;
 • 23 De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi.
 • 24 A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni2 .
 • 25 Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l* vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria.
 • * 2 Imp 4:1; Neem 5:8;
 • 26 Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: ‘Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot.’
 • 27 Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.
 • 28 Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând: ‘Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.’
 • 29 Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: ‘Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti.’
 • 30 Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă până va plăti datoria.
 • 31 Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute.
 • 32 Atunci, stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: ‘Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat.
 • 33 Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?’
 • 34 Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora.
 • 35 Tot aşa* vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”
 • * Prov 21:13; Mat 6:12; Marc 11:26; Iac 2:13;
 • 1. Greceşte: pentru Numele Meu.
 • 2. Greceşte: talanţi.
  Matei, capitolul 18  
Versetul zilei
Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini
Deuteronomul 28:13
Pune-l pe pagina ta