Psalmii  


Capitolul 64
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem! Ocroteşte-mi viaţa împotriva vrăjmaşului de care mă tem!
 • 2 Păzeşte-mă de uneltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiţi!
 • 3 Ei* îşi ascut limba ca o sabie, îşi aruncă** vorbele lor amare ca nişte săgeţi,
 • * Ps 11:2; Ps 57:4; ** Ps 58:7; Ier 9:3;
 • 4 ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat; trag asupra lui pe neaşteptate, fără nicio frică.
 • 5 Ei se* îmbărbătează în răutatea lor: se sfătuiesc împreună ca să întindă curse şi zic**: „Cine ne va vedea?”
 • * Prov 1:11; ** Ps 10:11; Ps 59:7;
 • 6 Pun la cale nelegiuiri şi zic: „Iată-ne gata, planul este făcut!” O prăpastie este lăuntrul şi inima fiecăruia!
 • 7 Dar* Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor: deodată iată-i loviţi.
 • * Ps 7:12; Ps 7:13;
 • 8 Limba* lor le-a pricinuit căderea, şi toţi cei ce-i văd clatină** din cap.
 • * Prov 12:13; Prov 18:7; ** Ps 31:11; Ps 52:6;
 • 9 Toţi oamenii sunt cuprinşi de frică*, şi mărturisesc**: „Iată ce a făcut Dumnezeu” şi recunosc că aceasta este lucrarea Lui!
 • * Ps 40:3; ** Ier 50:28; Ier 51:10;
 • 10 Cel* neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea; toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi.
 • * Ps 32:11; Ps 58:10; Ps 68:3;
  Psalmii, capitolul 64