2 Cronici  


Capitolul 21
 • 1 Iosafat* a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ioram.
 • * 1 Imp 22:50;
 • Ioram împăratul lui Iuda
 • 2 Ioram avea ca fraţi, fii ai lui Iosafat, pe Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Micael şi Şefatia, toţi fii ai lui Iosafat, împăratul lui Israel.
 • 3 Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur şi în lucruri scumpe, împreună cu cetăţi întărite în Iuda, dar împărăţia a lăsat-o lui Ioram, pentru că el era întâiul născut.
 • 4 Când a luat Ioram în stăpânire împărăţia tatălui său şi când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toţi fraţii săi şi pe vreo câţiva din capii lui Israel.
 • 5 Ioram avea treizeci şi doi* de ani când a ajuns împărat şi a domnit opt ani la Ierusalim.
 • * 2 Imp 8:17;
 • 6 El a umblat în calea împăraţilor lui Israel cum făcuse casa lui Ahab*, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab, şi a făcut ce este rău înaintea Domnului.
 • * 2 Cron 22:2;
 • 7 Dar Domnul n-a voit să piardă casa lui David, din pricina legământului pe care-l făcuse cu David şi din pricina făgăduinţei pe care o făcuse că îi va da totdeauna o lumină, lui şi fiilor* lui.
 • * 2 Sam 7:12; 2 Sam 7:13; 1 Imp 11:36; 2 Imp 8:19; Ps 132:11;
 • 8 Pe vremea* sa, Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda şi şi-a pus un împărat.
 • * 2 Imp 8:20;
 • 9 Ioram a pornit cu căpeteniile şi cu toate carele sale. Sculându-se noaptea, a bătut pe edomiţii care-l înconjurau şi pe căpeteniile carelor lor.
 • 10 Răscoala lui Edom împotriva stăpânirii lui Iuda a ţinut până în ziua de azi. În acelaşi timp s-a răsculat şi Libna împotriva stăpânirii lui, pentru că părăsise pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi.
 • 11 Ioram a făcut chiar înălţimi în munţii lui Iuda. A târât pe locuitorii Ierusalimului la curvie* şi a amăgit pe Iuda.
 • * Lev 17:7; Lev 20:5; 2 Cron 21:13;
 • 12 I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie, care zicea: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: ‘Pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat şi în căile lui Asa, împăratul lui Iuda,
 • 13 ci ai umblat în calea împăraţilor lui Israel; pentru că ai târât* la curvie** pe Iuda şi locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa lui Ahab faţă de Israel, şi pentru că ai omorât pe fraţii†† tăi, care erau mai buni decât tine şi care făceau parte din însăşi casa tatălui tău,
 • * 2 Cron 21:11; ** Exod 34:15; Deut 31:16; 1 Imp 16:31-33; 2 Imp 9:22; †† 2 Cron 21:4;
 • 14 iată, Domnul va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevestele tale şi tot ce este al tău.
 • 15 Iar pe tine, te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie*, care se va îngreuia din zi în zi, până când îţi vor ieşi măruntaiele din pricina tăriei bolii.’”
 • * 2 Cron 21:18; 2 Cron 21:19;
 • 16 Şi Domnul a aţâţat* împotriva lui Ioram duhul filistenilor şi al arabilor, care sunt în vecinătatea etiopienilor.
 • * 1 Imp 11:14; 1 Imp 11:23;
 • 17 S-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogăţiile care se aflau în casa împăratului şi i-au luat fiii* şi nevestele, aşa încât nu i-a mai rămas alt fiu decât Ioahaz1, cel mai tânăr dintre fiii săi.
 • * 2 Cron 24:7;
 • 18 După toate acestea, Domnul l-a lovit cu o boală de măruntaie*, care era fără leac.
 • * 2 Cron 21:15;
 • 19 Ea s-a îngreuiat din zi în zi şi, pe la sfârşitul anului al doilea, i-au ieşit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele. Şi poporul lui n-a ars tămâie în cinstea lui, cum făcuse pentru părinţii* lui.
 • * 2 Cron 16:14;
 • 20 Avea treizeci şi doi de ani când a ajuns împărat şi a domnit opt ani la Ierusalim. A murit fără să lase părere de rău în urmă şi l-au îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraţilor.
 • 1. Ioahaz, numit Ahazia în cap. 22:1.
  2 Cronici, capitolul 21