Biblia
  • 1) În 2 Împ. 24:8 citim: optsprezece ani.