Psalmii  Capitolul 20
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească* Numele Dumnezeului lui Iacov,
 • * Prov 18:10;
 • 2 să-ţi trimită ajutor din locaşul* Său cel Sfânt şi să te sprijine din Sion!
 • * 1 Imp 6:16; 2 Cron 20:8; Ps 73:17;
 • 3 Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să-ţi primească arderile-de-tot!
 • 4 Să-ţi dea* ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale!
 • * Ps 21:2;
 • 5 Atunci noi ne vom bucura* de biruinţa ta şi vom flutura steagul în** Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!
 • * Ps 9:14; ** Exod 17:15; Ps 60:4;
 • 6 Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul* Său şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel Sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.
 • * Ps 2:2;
 • 7 Unii* se bizuie pe carele lor, alţii, pe caii lor, dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.
 • * Ps 33:16; Ps 33:17; Prov 21:31; Isa 31:1;
 • 8 Ei se îndoaie şi cad, dar noi* ne ridicăm şi rămânem în picioare.
 • * 2 Cron 32:8;
 • 9 Scapă, Doamne, pe împăratul şi ascultă-ne când Te chemăm!
  Psalmii, capitolul 20