Psalmii  


Capitolul 96
 • 1 Cântaţi* Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
 • * 1 Cron 16:23-33; Ps 33:3;
 • 2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!
 • 3 Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
 • 4 Căci Domnul este mare* şi foarte vrednic** de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii.
 • * Ps 145:3; ** Ps 18:3; Ps 95:3;
 • 5 Căci toţi* dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar** Domnul a făcut cerurile.
 • * Ier 10:11; Ier 10:12; ** Ps 115:15; Isa 42:5;
 • 6 Strălucirea şi măreţia sunt înaintea Feţei Lui, slava* şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt.
 • * Ps 29:2;
 • 7 Familiile popoarelor, daţi* Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
 • * Ps 29:1; Ps 29:2;
 • 8 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui!
 • 9 Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu* podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!
 • * Ps 29:2; Ps 110:3;
 • 10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul* împărăţeşte! De aceea lumea este tare şi nu se clatină.” Domnul judecă popoarele** cu dreptate.
 • * Ps 93:1; Ps 97:1; ** Apoc 11:15; Apoc 19:6;
 • 11 Să se bucure* cerurile şi să se veselească pământul; să mugească** marea cu tot ce cuprinde ea!
 • * Ps 69:34; ** Ps 98:7;
 • 12 Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să strige de bucurie
 • 13 înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca* lumea cu dreptate şi popoarele după credincioşia Lui.
 • * Ps 67:4; Apoc 19:11;
  Psalmii, capitolul 96  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta