Psalmii  


Capitolul 41
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Ferice de cel* ce îngrijeşte de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte;
 • * Prov 14:21;
 • 2 Domnul îl păzeşte şi-l ţine în viaţă. El este fericit pe pământ şi nu-l* laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui.
 • * Ps 27:12;
 • 3 Domnul îl sprijină când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate bolile lui.
 • 4 Eu zic: „Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi* sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta!”
 • * 2 Cron 30:20; Ps 6:2; Ps 147:3;
 • 5 Vrăjmaşii mei zic cu răutate despre mine: „Când va muri? Când îi va pieri numele?”
 • 6 Dacă vine cineva să mă vadă, vorbeşte* neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău; şi când pleacă, mă vorbeşte de rău pe afară.
 • * Ps 12:2; Prov 26:24-26;
 • 7 Toţi vrăjmaşii mei şoptesc între ei împotriva mea şi cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea.
 • 8 „Este atins rău de tot”, zic ei, „iată-l culcat, n-are să se mai scoale!”
 • 9 Chiar* şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care** mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul împotriva mea.
 • * 2 Sam 15:12; Iov 19:19; Ps 55:12; Ps 55:13; Ps 55:20; Ier 20:10; ** Obad 1:7; Ioan 13:18;
 • 10 Dar Tu, Doamne, ai milă de mine şi ridică-mă, ca să le răsplătesc cum li se cuvine!
 • 11 Prin aceasta voi cunoaşte că mă iubeşti, dacă nu mă va birui vrăjmaşul meu.
 • 12 Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele şi m-ai* aşezat pe vecie înaintea Ta.
 • * Iov 36:7; Ps 34:15;
 • 13 Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie! Amin! Amin!
 • * Ps 106:48;
  Psalmii, capitolul 41