2 Cronici  


Capitolul 3
 • Zidirea Templului
 • 1 Solomon* a început zidirea Casei Domnului la Ierusalim**, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David în aria lui Ornan, Iebusitul.
 • * 1 Imp 6:1; ** Gen 22:2; Gen 22:14; 1 Cron 21:18; 1 Cron 22:1;
 • 2 A început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei lui.
 • 3 Iată pe ce temelii* a zidit Solomon Casa lui Dumnezeu. Lungimea, în coţi de măsura cea veche a coţilor, era de şaizeci de coţi, iar lăţimea, de douăzeci de coţi.
 • * 1 Imp 6:2;
 • 4 Pridvorul* dinainte avea douăzeci de coţi lungime, cât era de lată casa, şi o sută douăzeci de coţi înălţime; Solomon l-a acoperit pe dinăuntru cu aur curat.
 • * 1 Imp 6:3;
 • 5 A îmbrăcat cu lemn de chiparos casa* cea mare, a acoperit-o cu aur curat şi a săpat pe ea finici şi împletituri de lănţişoare.
 • * 1 Imp 6:17;
 • 6 A acoperit casa cu pietre scumpe ca podoabă şi aurul era aur din Parvaim.
 • 7 A acoperit cu aur casa, bârnele, pragurile, pereţii şi uşile şi a pus să sape heruvimi pe pereţi.
 • 8 A făcut casa Locului Preasfânt. Ea era lungă de douăzeci de coţi, cât lărgimea casei, şi largă de douăzeci de coţi. A acoperit-o cu aur curat, care preţuia şase sute de talanţi.
 • 9 Greutatea aurului pentru cuie se ridica la cincizeci de sicli. A îmbrăcat cu aur şi odăile de sus.
 • 10 A făcut în casa* Locului Preasfânt doi heruvimi săpaţi şi i-a acoperit cu aur.
 • * 1 Imp 6:23;
 • 11 Aripile heruvimilor aveau o lungime de douăzeci de coţi. Aripa celui dintâi, lungă de cinci coţi, atingea zidul casei şi cealaltă aripă, lungă tot de cinci coţi, atingea aripa celui de al doilea heruvim.
 • 12 Aripa celui de al doilea heruvim, lungă de cinci coţi, atingea zidul casei şi cealaltă aripă, lungă tot de cinci coţi, se unea cu aripa celui dintâi heruvim.
 • 13 Aripile acestor heruvimi, întinse, aveau douăzeci de coţi. Ei stăteau în picioare, cu faţa întoarsă spre casă.
 • 14 A făcut perdeaua* albastră, purpurie şi cărămizie şi de in subţire şi a lucrat heruvimi pe ea.
 • * Exod 26:31; Mat 27:51; Evr 9:3;
 • Cei doi stâlpi de aramă
 • 15 A făcut înaintea casei doi* stâlpi de treizeci şi cinci de coţi înălţime, cu un cap de cinci coţi în vârful lor.
 • * 1 Imp 7:15-21; Ier 52:21;
 • 16 A făcut nişte reţele ca acelea care erau în Locul Preasfânt şi le-a pus pe vârful stâlpilor. Apoi a făcut o sută* de rodii pe care le-a pus pe reţele.
 • * 1 Imp 7:20;
 • 17 A aşezat* stâlpii în partea dinainte a Templului, unul la dreapta şi altul la stânga, a numit pe cel de la dreapta Iachin şi pe cel de la stânga Boaz.
 • * 1 Imp 7:21;
  2 Cronici, capitolul 3