Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Ieremia  


Capitolul 19
 • Vasul zdrobit şi dărâmarea Ierusalimului
 • 1 Aşa a vorbit Domnul: „Du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ şi ia cu tine pe câţiva din bătrânii poporului şi din bătrânii preoţilor.
 • 2 Du-te în valea* Ben-Hinom, care este la intrarea porţii olăriei, şi acolo să vesteşti cuvintele pe care ţi le voi spune.
 • * Ios 15:8; 2 Imp 23:10; Ier 7:31;
 • 3 Să spui*: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului!Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să ţiuie urechile** oricui va auzi vorbindu-se de ea.
 • * Ier 17:20; ** 1 Sam 3:11; 2 Imp 21:12;
 • 4 Pentru că M-au părăsit*, au spurcat locul acesta, au adus în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoşteau nici ei, nici părinţii lor, nici împăraţii lui Iuda şi au umplut locul acesta cu sânge** nevinovat.
 • * Deut 28:20; Isa 65:11; Ier 2:13; Ier 2:17; Ier 2:19; Ier 15:6; Ier 17:13; ** 2 Imp 21:16; Ier 2:34;
 • 5 Au zidit* şi înălţimi lui Baal, ca să ardă pe copiii lor în foc ca arderi-de-tot lui Baal – lucru pe care nici nu-l poruncisem**, nici nu-l rânduisem şi nici nu-Mi trecuse prin minte.
 • * Ier 7:31; Ier 7:32; Ier 32:35; ** Lev 18:21;
 • 6 De aceea, iată, vin zile», zice Domnul, «când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici* Valea Ben-Hinom, ci se va numi Valea Măcelului!
 • * Ios 15:8;
 • 7 În locul acesta voi zădărnici sfatul lui Iuda şi al Ierusalimului, îi voi face* să cadă ucişi de sabie înaintea vrăjmaşilor lor şi de mâna celor ce vor să le ia viaţa. Trupurile lor moarte** le voi da hrană păsărilor cerului şi fiarelor pământului.
 • * Lev 26:17; Deut 28:25; ** Ps 79:2; Ier 7:33; Ier 16:4; Ier 34:20;
 • 8 Voi face din cetatea aceasta o groază şi o batjocură*; aşa că toţi cei ce vor trece pe lângă ea se vor îngrozi şi vor şuiera când vor vedea toate rănile ei.
 • * Ier 18:16; Ier 49:13; Ier 50:13;
 • 9 Îi voi face să mănânce carnea* fiilor şi fiicelor lor, aşa că îşi vor mânca unii carnea altora, în mijlocul necazului şi strâmtorării în care-i vor aduce vrăjmaşii lor şi cei ce vor să le ia viaţa.»’
 • * Lev 26:29; Deut 28:53; Isa 9:20; Plang 4:10;
 • 10 Să spargi* apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine.
 • * Ier 51:63; Ier 51:64;
 • 11 Şi să le spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Tocmai aşa voi zdrobi* pe poporul acesta şi cetatea aceasta cum se sparge vasul unui olar, fără să poată fi făcut la loc. Şi morţii vor fi îngropaţi** în Tofet din lipsă de loc pentru îngropare.
 • * Ps 2:9; Isa 30:14; Plang 4:2; ** Ier 7:32;
 • 12 Aşa voi face locului acestuia», zice Domnul, «şi locuitorilor lui şi voi face cetatea aceasta ca Tofetul.
 • 13 Casele Ierusalimului şi casele împăraţilor lui Iuda vor fi necurate ca* Tofetul, toate casele pe acoperişul** cărora se aducea tămâie întregii oştiri a cerurilor şi se turnau jertfe de băutură altor dumnezei!»’”
 • * 2 Imp 23:10; ** 2 Imp 23:12; Ier 32:29; Tef 1:5; Ier 7:18;
 • Închiderea lui Ieremia
 • 14 Ieremia s-a întors din Tofet, unde-l trimisese Domnul să prorocească. Apoi a stat în curtea* Casei Domnului şi a zis întregului popor:
 • * 2 Cron 20:5;
 • 15 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste cetatea aceasta şi peste toate cetăţile care ţin de ea toate nenorocirile pe care i le-am vestit mai dinainte, pentru că şi-au înţepenit gâtul* ca să n-asculte cuvintele Mele.’”
 • * Ier 7:26; Ier 17:23;
  Ieremia, capitolul 19  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta