2 Imparati  


Capitolul 2
  • Înălţarea lui Ilie la cer
  • 1 Când a voit Domnul să ridice* pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Ghilgal cu** Elisei.
  • * Gen 5:24; ** 1 Imp 19:21;
  • 2 Ilie a zis lui Elisei: „Rămâi aici*, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel.” Elisei a răspuns: „Viu este Domnul şi viu este sufletul** tău că nu te voi părăsi.” Şi s-au coborât la Betel.
  • * Rut 1:15; Rut 1:16; ** 1 Sam 1:26; 2 Imp 2:4; 2 Imp 2:6; 2 Imp 4:30;
  • 3 Fiii prorocilor* care erau la Betel au ieşit la Elisei şi i-au zis: „Ştii că Domnul răpeşte astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Şi el a răspuns: „Ştiu şi eu, dar tăceţi.”
  • * 1 Imp 20:35; 2 Imp 2:5; 2 Imp 2:7; 2 Imp 2:15; 2 Imp 4:1; 2 Imp 4:38; 2 Imp 9:1;
  • 4 Ilie i-a zis: „Eliseie, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon.” El a răspuns: „Viu este Domnul şi viu este sufletul tău că nu te voi părăsi!” Şi au ajuns la Ierihon.
  • 5 Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei şi i-au zis: „Ştii că Domnul răpeşte azi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Şi el a răspuns: „Ştiu şi eu, dar tăceţi.”
  • 6 Ilie i-a zis: „Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan.” El a răspuns: „Viu este Domnul şi viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” Şi amândoi şi-au văzut de drum.
  • 7 Cincizeci de inşi dintre fiii prorocilor au sosit şi s-au oprit la o depărtare oarecare în faţa lor şi ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului.
  • 8 Atunci, Ilie şi-a luat mantaua, a făcut-o sul şi a lovit cu ea apele, care s-au despărţit* într-o parte şi într-alta, şi au trecut amândoi pe uscat.
  • * Exod 14:21; Ios 3:16; 2 Imp 2:14;
  • 9 După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ţi fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!”
  • 10 Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, aşa ţi se va întâmpla; dacă nu, nu ţi se va întâmpla aşa.”
  • 11 Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car* de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt.
  • * 2 Imp 6:17; Ps 104:4;
  • 12 Elisei se uita şi striga: „Părinte!* Părinte! Carul lui Israel şi călărimea lui!” Şi nu l-a mai văzut. Apucându-şi hainele, le-a sfâşiat în două bucăţi
  • * 2 Imp 13:14;
  • 13 şi a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors şi s-a oprit pe malul Iordanului;
  • 14 a luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul şi a lovit apele cu ea şi a zis: „Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie?” Şi a lovit apele, care s-au despărţit* într-o parte şi în alta, şi Elisei a trecut.
  • * 2 Imp 2:8;
  • Fiii prorocilor trimit să caute pe Ilie
  • 15 Fiii prorocilor care erau în faţa* Ierihonului, când l-au văzut, au zis: „Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.” Şi i-au ieşit înainte şi s-au închinat până la pământ înaintea lui.
  • * 2 Imp 2:7;
  • 16 Ei i-au zis: „Iată că între slujitorii tăi sunt cincizeci de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate* că Duhul Domnului l-a dus şi l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale.” El a răspuns: „Nu-i trimiteţi.”
  • * 1 Imp 18:12; Ezec 8:3; Fapte 8:39;
  • 17 Dar ei au stăruit multă vreme de el. Şi el a zis: „Trimiteţi-i.” Au trimis pe cei cincizeci de oameni, care au căutat pe Ilie trei zile şi nu l-au găsit.
  • 18 Când s-au întors la Elisei, care era la Ierihon, el le-a zis: „Nu v-am spus să nu vă duceţi?”
  • Vindecarea apelor de la Ierihon
  • 19 Oamenii din cetate au zis lui Elisei: „Iată, aşezarea cetăţii este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele şi ţara este stearpă.”
  • 20 El a zis: „Aduceţi-mi un blid nou şi puneţi sare în el.” Şi i-au adus.
  • 21 Apoi s-a dus la izvorul apelor şi a aruncat* sare în el şi a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpătură.’”
  • * Exod 15:25; 2 Imp 4:41; 2 Imp 6:6; Ioan 9:6;
  • 22 Şi apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care-l rostise Domnul.
  • Pedepsirea copiilor
  • 23 De acolo s-a suit la Betel. Şi, pe când mergea pe drum, nişte băieţaşi au ieşit din cetate şi şi-au bătut joc de el. Ei îi ziceau: „Suie-te, pleşuvule! Suie-te, pleşuvule!”
  • 24 El s-a întors să-i privească şi i-a blestemat în Numele Domnului. Atunci au ieşit doi urşi din pădure şi au sfâşiat patruzeci şi doi dintre aceşti copii.
  • 25 De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria.
  2 Imparati, capitolul 2