Psalmii  


Capitolul 85
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al fiilor lui Core
 • 1 Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta, Doamne! Ai adus* înapoi pe prinşii de război ai lui Iacov,
 • * Ezra 1:11; Ezra 2:1; Ps 14:7; Ier 30:18; Ier 31:23; Ezec 39:25; Ioel 3:1;
 • 2 ai iertat* nelegiuirea poporului Tău, i-ai acoperit toate păcatele; (Oprire)
 • * Ps 32:1;
 • 3 Ţi-ai abătut toată aprinderea şi Te-ai întors din iuţimea mâniei Tale.
 • 4 Întoarce-ne* iarăşi, Dumnezeul mântuirii noastre! Încetează-Ţi mânia împotriva noastră!
 • * Ps 80:7;
 • 5 În veci Te vei mânia* pe noi? În veci Îţi vei lungi mânia?
 • * Ps 74:1; Ps 79:5; Ps 80:4;
 • 6 Nu ne vei înviora* iarăşi, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?
 • * Hab 3:2;
 • 7 Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta şi dă-ne mântuirea Ta!
 • 8 Eu voi* asculta ce zice Dumnezeu Domnul, căci El** vorbeşte de pace poporului Său şi iubiţilor Lui, numai ei să nu cadă iarăşi în nebunie.
 • * Hab 2:1; ** Zah 9:10; 2 Pet 2:20; 2 Pet 2:21;
 • 9 Da, mântuirea Lui este aproape* de cei ce se tem de El, pentru ca** în ţara noastră să locuiască slava.
 • * Isa 46:13; ** Zah 2:5; Ioan 1:14;
 • 10 Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea* şi pacea se sărută.
 • * Ps 72:3; Isa 32:17; Luca 2:14;
 • 11 Credincioşia* răsare din pământ, şi dreptatea priveşte de la înălţimea cerurilor.
 • * Isa 45:8;
 • 12 Domnul* ne va da şi fericirea, şi pământul** nostru îşi va da roadele.
 • * Ps 84:11; Iac 1:17; ** Ps 67:6;
 • 13 Dreptatea* va merge şi înaintea Lui şi-L va şi urma, călcând pe urmele paşilor Lui!
 • * Ps 89:14;
  Psalmii, capitolul 85