Estera  


Capitolul 10
  • Lauda lui Mardoheu
  • 1 Împăratul Ahaşveroş a pus un bir asupra ţării şi asupra ostroavelor* mării.
  • * Gen 10:5; Ps 72:10; Isa 24:15;
  • 2 Toate faptele privitoare la puterea şi isprăvile lui şi amănuntele despre mărimea la care* a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor mezilor şi perşilor?
  • * Estera 8:15; Estera 9:14;
  • 3 Căci iudeul Mardoheu era cel dintâi* după împăratul Ahaşveroş. El era cu vază între iudei şi iubit de mulţimea fraţilor săi, căci a căutat** binele poporului său şi a vorbit pentru fericirea întregului său neam.
  • * Gen 41:40; 2 Cron 28:7; ** Neem 2:10; Ps 122:8; Ps 122:9;
  Estera, capitolul 10