Psalmii  Capitolul 145
 • O cântare de laudă a lui David
 • * Ps 100:1;
 • 1 Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele tău în veci de veci!
 • 2 În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci!
 • 3 Mare* este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea** Lui este nepătrunsă.
 • * Ps 96:4; Ps 147:5; ** Iov 5:9; Iov 9:10; Rom 11:33;
 • 4 Fiecare* neam de om să laude lucrările Tale şi să vestească isprăvile Tale cele mari!
 • * Isa 38:19;
 • 5 Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale.
 • 6 Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.
 • 7 Să se trâmbiţeze aducerea-aminte de nemărginita Ta bunătate, şi să se laude dreptatea Ta!
 • 8 Domnul este milostiv şi plin de îndurare*, îndelung răbdător şi plin de bunătate.
 • * Exod 34:6; Exod 34:7; Num 14:18; Ps 86:5; Ps 86:15; Ps 103:8;
 • 9 Domnul este bun* faţă de toţi şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.
 • * Ps 100:5; Naum 1:7;
 • 10 Toate* lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.
 • * Ps 19:1;
 • 11 Vor spune slava Împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta,
 • 12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta şi strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale.
 • 13 Împărăţia* Ta este o împărăţie veşnică şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.
 • * Ps 146:10; 1 Tim 1:17;
 • 14 Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă* pe cei încovoiaţi.
 • * Ps 146:8;
 • 15 Ochii* tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu** le dai hrana la vreme.
 • * Ps 104:27; ** Ps 136:25;
 • 16 Îţi deschizi mâna şi* saturi după dorinţă tot ce are viaţă.
 • * Ps 104:21; Ps 147:9;
 • 17 Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Lui.
 • 18 Domnul este lângă* toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată** inima.
 • * Deut 4:7; ** Ioan 4:24;
 • 19 El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.
 • 20 Domnul* păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc şi nimiceşte pe toţi cei răi.
 • * Ps 31:23; Ps 97:10;
 • 21 Gura mea să vestească lauda Domnului şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!
  Psalmii, capitolul 145  
Versetul zilei
Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”
Iosua 24:15
Pune-l pe pagina ta