2 Cronici  


Capitolul 25
 • Amaţia împăratul lui Iuda
 • 1 Amaţia a ajuns împărat la vârsta de douăzeci şi cinci* de ani şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan, din Ierusalim.
 • * 2 Imp 14:1;
 • 2 El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu* era în totul dată Lui.
 • * 2 Imp 14:4; 2 Cron 25:14;
 • 3 Când s-a întărit* domnia în mâinile lui, a omorât pe slujitorii care uciseseră pe împăratul, tatăl său.
 • * 2 Imp 14:5;
 • 4 Dar n-a omorât pe fiii lor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este scris în lege, în cartea lui Moise, unde Domnul dă porunca aceasta: „Să nu se omoare* părinţii pentru copii şi să nu se omoare copiii pentru părinţi, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.”
 • * Deut 24:16; 2 Imp 14:6; Ier 31:30; Ezec 18:20;
 • 5 Amaţia a strâns pe oamenii din Iuda şi i-a pus după casele părinteşti, căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute, pentru tot Iuda şi Beniamin. Le-a făcut numărătoarea de la* vârsta de douăzeci de ani în sus şi a găsit trei sute de mii de oameni aleşi, în stare să poarte armele, mânuind suliţa şi scutul.
 • * Num 1:3;
 • 6 A mai tocmit cu plată din Israel o sută de mii de viteji, cu o sută de talanţi de argint.
 • 7 Un om al lui Dumnezeu a venit la el şi a zis: „Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toţi aceşti fii ai lui Efraim.
 • 8 Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să ştii că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmaşului. Căci Dumnezeu are putere* să te ajute şi să te facă să cazi.”
 • * 2 Cron 20:6;
 • 9 Amaţia a zis omului lui Dumnezeu: „Dar ce să fac cu cei o sută de talanţi pe care i-am dat oastei lui Israel?” Omul lui Dumnezeu a răspuns: „Domnul poate* să-ţi dea mult mai mult decât atât.”
 • * Prov 10:22;
 • 10 Atunci, Amaţia a despărţit ceata care-i venise din Efraim şi a poruncit ca oamenii aceştia să se întoarcă acasă. Dar ei s-au mâniat foarte tare pe Iuda şi au plecat acasă cu mare furie.
 • 11 Amaţia s-a îmbărbătat şi şi-a dus poporul în Valea Sării*, unde a bătut zece mii de oameni din fiii lui Seir.
 • * 2 Imp 14:7;
 • 12 Şi fiii lui Iuda au prins din ei zece mii de inşi vii, pe care i-au dus pe vârful unei stânci, de unde i-au prăvălit în vale, aşa încât toţi au fost zdrobiţi.
 • 13 Însă oamenii din ceata căreia îi dăduse drumul ca să nu meargă la război cu el au năvălit în cetăţile lui Iuda, de la Samaria până la Bet-Horon, au ucis acolo trei mii de inşi şi au luat multe prăzi.
 • Războiul cu Ioas
 • 14 Când s-a întors Amaţia de la înfrângerea edomiţilor, a adus* pe dumnezeii fiilor lui Seir şi i-a pus dumnezei pentru** el; s-a închinat înaintea lor şi le-a adus tămâie.
 • * 2 Cron 28:23; ** Exod 20:3; Exod 20:5;
 • 15 Atunci, Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Amaţia şi a trimis la el pe un proroc, care i-a zis: „Pentru ce ai căutat pe dumnezeii* poporului acestuia, când ei n-au** putut să-şi izbăvească poporul din mâna ta?”
 • * Ps 96:5; ** 2 Cron 25:11;
 • 16 Pe când vorbea el, Amaţia i-a zis: „Oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit?” Prorocul a plecat zicând: „Ştiu acum că Dumnezeu* a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai ascultat sfatul meu.”
 • * 1 Sam 2:25;
 • 17 După ce s-a sfătuit*, Amaţia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună lui Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel: „Vino să ne vedem faţă în faţă!”
 • * 2 Imp 14:8; 2 Imp 14:9;
 • 18 Şi Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda: „Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban: ‘Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’ Şi fiarele sălbatice din Liban au trecut şi au călcat în picioare spinul.
 • 19 Tu te gândeşti că ai bătut pe edomiţi şi de aceea ţi se înalţă inima ca să te mândreşti. Acum stai mai bine acasă. Pentru ce să stârneşti un rău care ţi-ar aduce pieirea ta şi a lui Iuda?”
 • 20 Dar Amaţia nu l-a ascultat, fiindcă Dumnezeu* hotărâse să-i dea în mâinile vrăjmaşului, căci căutaseră** pe dumnezeii Edomului.
 • * 1 Imp 12:15; 2 Cron 22:7; ** 2 Cron 25:14;
 • 21 Şi Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit şi s-au văzut în faţă el şi Amaţia, împăratul lui Iuda, la Bet-Şemeşul lui Iuda.
 • 22 Iuda a fost bătut de Israel, şi fiecare a fugit în cortul lui.
 • 23 Ioas, împăratul lui Israel, a luat la Bet-Şemeş pe Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui* Ioas, fiul lui Ioahaz. L-a adus la Ierusalim şi a făcut o spărtură de patru sute de coţi în zidul Ierusalimului, de la Poarta lui Efraim până la Poarta Unghiului.
 • * 2 Cron 21:17; 2 Cron 22:1; 2 Cron 22:6;
 • 24 A luat tot aurul şi argintul, şi toate vasele care se aflau în Casa lui Dumnezeu, la Obed-Edom, şi vistieriile casei împăratului. A luat şi ostatici şi s-a întors la Samaria.
 • 25 Amaţia*, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel.
 • * 2 Imp 14:17;
 • 26 Celelalte fapte ale lui Amaţia, cele dintâi şi cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel?
 • 27 De când s-a abătut Amaţia de la Domnul, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim, şi el a fugit la Lachis. Dar l-au urmărit la Lachis şi l-au omorât.
 • 28 L-au adus pe cai şi l-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui Iuda.
  2 Cronici, capitolul 25