Ieremia  


Capitolul 43
 • Ieremia târât în Egipt
 • 1 Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care-l însărcinase Domnul Dumnezeul lor să le spună,
 • 2 Azaria*, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah, şi toţi oamenii aceia îngâmfaţi au zis lui Ieremia: „Minţi! Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui: ‘Nu vă duceţi în Egipt ca să locuiţi acolo pentru o vreme!’
 • * Ier 42:1;
 • 3 Ci Baruc, fiul lui Neriia, te aţâţă împotriva noastră, ca să ne dai în mâinile haldeenilor să ne omoare sau să ne ducă robi la Babilon!”
 • 4 Astfel, Iohanan, fiul lui Careah, toate căpeteniile oştilor şi tot poporul n-au ascultat de glasul Domnului, care le poruncea să rămână în ţara lui Iuda.
 • 5 Şi Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştilor au luat* pe toate rămăşiţele lui Iuda, care, din împrăştiate cum erau printre toate neamurile, se întorseseră să locuiască în ţara lui Iuda,
 • * Ier 40:11; Ier 40:12;
 • 6 şi anume pe bărbaţii, femeile, copiii, fiicele* împăratului şi pe toate** sufletele pe care le lăsase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, precum şi pe prorocul Ieremia şi pe Baruc, fiul lui Neriia.
 • * Ier 41:10; ** Ier 39:10; Ier 40:7;
 • 7 Au plecat dar în ţara Egiptului, căci n-au ascultat de porunca Domnului, şi au ajuns până la Tahpanes*.
 • * Ier 2:16; Ier 44:1;
 • Prorocie asupra cuceririi Egiptului
 • 8 Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia, la Tahpanes, astfel:
 • 9 „Ia în mână nişte pietre mari şi ascunde-le în faţa iudeilor, în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon din Tahpanes.
 • 10 Şi spune iudeilor: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi trimite să aducă pe robul Meu* Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns şi îşi va întinde covorul peste ele.
 • * Ier 25:9; Ier 27:6; Ezec 29:18; Ezec 29:20;
 • 11 El* va veni şi va lovi ţara Egiptului: va omorî pe cei sortiţi** să moară, va duce în robie pe cei sortiţi robiei şi va ucide cu sabia pe cei sortiţi la sabie!
 • * Ier 44:13; Ier 46:13; ** Ier 15:2; Zah 11:9;
 • 12 Voi pune foc caselor dumnezeilor* Egiptului; Nebucadneţar le va arde, va duce robi pe idoli, se va înveli cu ţara Egiptului cum se înveleşte păstorul cu haina lui şi va ieşi în pace din ea.
 • * Ier 46:25;
 • 13 Va sfărâma stâlpii din Bet-Şemeş, din ţara Egiptului, şi va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.»’”
  Ieremia, capitolul 43