Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 17
 • O rugăciune a lui David
 • 1 Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute!
 • 2 Să se arate dreptatea mea înaintea Ta şi să privească ochii Tăi neprihănirea mea!
 • 3 Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta* noaptea, dacă mă vei încerca**, nu vei găsi nimic, căci ce-mi iese din gură, aceea şi gândesc.
 • * Ps 16:7; ** Iov 23:10; Ps 26:2; Ps 66:10; Ps 139:2; Zah 13:9; Mal 3:2; Mal 3:3; 1 Pet 1:7;
 • 4 Cât priveşte legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori;
 • 5 paşii mei stau neclintiţi* pe cărările Tale şi nu mi se clatină picioarele.
 • * Ps 119:133;
 • 6 Strig* către Tine, căci m-asculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvântul meu!
 • * Ps 116:2;
 • 7 Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată*, Tu, care scapi pe cei ce caută adăpost şi-i izbăveşti de potrivnicii lor prin dreapta Ta!
 • * Ps 31:21;
 • 8 Păzeşte-mă* ca lumina ochiului, ocroteşte-mă, la umbra** aripilor Tale,
 • * Deut 32:10; Zah 2:8; ** Rut 2:12; Ps 36:7; Ps 57:1; Ps 61:4; Ps 63:7; Ps 91:1; Ps 91:4; Mat 23:37;
 • 9 de cei răi care mă prigonesc, de vrăjmaşii mei de moarte care mă împresoară!
 • 10 Ei îşi închid* inima, au cuvinte semeţe** în gură.
 • * Deut 32:15; Iov 15:27; Ps 73:7; Ps 119:70; ** 1 Sam 2:3; Ps 31:18;
 • 11 Se ţin de paşii mei, mă înconjoară* chiar, mă pândesc ca** să mă trântească la pământ.
 • * 1 Sam 23:26; ** Ps 10:8-10;
 • 12 Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcuşul lui.
 • 13 Scoală-te, Doamne, ieşi înaintea vrăjmaşului, doboară-l! Izbăveşte-mă de cel rău cu sabia* Ta!
 • * Isa 10:5;
 • 14 Scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, care îşi au partea lor în viaţa aceasta* şi cărora le umpli pântecele cu bunătăţile Tale. Copiii lor sunt sătui şi prisosul lor îl lasă pruncilor lor.
 • * Ps 73:12; Luca 16:25; Iac 5:5;
 • 15 Dar eu, în nevinovăţia* mea, voi vedea Faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura** de chipul Tău.
 • * 1 Ioan 3:2; ** Ps 4:6; Ps 4:7; Ps 16:11; Ps 65:4;
  Psalmii, capitolul 17  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta