Isaia  


Capitolul 23
 • Împotriva Tirului
 • 1 Prorocie* împotriva Tirului: Bociţi-vă, corăbii din Tarsis! Căci Tirul a fost nimicit: nu mai are nici case, nici intrare! Din** ţara Chitim le-a venit vestea aceasta.
 • * Ier 25:22; Ier 47:4; Ezec 26-28; Amos 1:9; Zah 9:2; Zah 9:4; ** Isa 23:12;
 • 2 Amuţiţi de groază, locuitori ai ţărmului, pe care îl umpleau odată negustorii din Sidon care străbăteau marea!
 • 3 Veniturile lui erau grâul Nilului şi secerişul râului, aduse pe ape mari, aşa că* el era târgul neamurilor.
 • * Ezec 27:3;
 • 4 Ruşinează-te, Sidoane, căci aşa vorbeşte marea, cetăţuia mării: „Eu n-am avut durerile facerii, nici n-am născut, n-am hrănit tineri, nici n-am crescut fete!”
 • 5 Când* vor afla egiptenii vestea aceasta, vor tremura auzind de căderea Tirului
 • * Isa 19:16;
 • 6 şi vor zice: „Treceţi la Tarsis, bociţi-vă, locuitori ai ţărmului!
 • 7 Aceasta este cetatea* voastră cea veselă, care avea o obârşie veche şi ale cărei picioare o duceau să locuiască departe.
 • * Isa 22:2;
 • 8 Cine a luat această hotărâre împotriva Tirului, împărţitorul* cununilor, el, ai cărui negustori erau nişte voievozi şi ai cărui târgoveţi erau cei mai bogaţi de pe pământ?”
 • * Ezec 28:2; Ezec 28:12;
 • 9 Domnul oştirilor a luat această hotărâre, ca să ruşineze mândria a tot ce străluceşte şi să smerească pe toţi cei mari ai pământului.
 • 10 Străbate-ţi ţara ca Nilul, niciun brâu nu te mai strânge, fiica Tarsisului! Nu mai este niciun jug!
 • 11 Domnul Şi-a întins mâna asupra mării; a făcut să tremure împărăţii; a poruncit nimicirea cetăţuilor Canaanului
 • 12 şi a zis: „De acum nu* te vei mai bucura, fecioară necinstită, fiica Sidonului! Scoală-te şi treci** în ţara Chitim; dar nici acolo nu vei avea odihnă.”
 • * Apoc 18:22; ** Isa 23:1;
 • 13 Iacă pe haldeeni, care nu erau un popor, locuitorii aceştia* ai pustiei, cărora asirianul le-a întemeiat o ţară; ei înalţă turnuri, surpă casele împărăteşti ale Tirului, le prefac în dărâmături.
 • * Ps 72:9;
 • 14 Bociţi-vă*, corăbii din Tarsis! Căci cetăţuia voastră este nimicită.
 • * Isa 23:1; Ezec 27:25; Ezec 27:30;
 • 15 În vremea aceea, Tirul va fi dat uitării şaptezeci de ani, cât ţine viaţa unui împărat, dar, după şaptezeci de ani, se va întâmpla Tirului ca şi curvei despre care vorbeşte cântecul:
 • 16 „Ia harpa şi străbate cetatea, curvă dată uitării; cântă bine, cântă-ţi cântecele de mai multe ori, ca iarăşi să-şi aducă lumea aminte de tine.”
 • 17 Tot aşa, după şaptezeci de ani, Domnul va cerceta Tirul şi se va întoarce iarăşi la câştigul lui; va avea* legături cu toate împărăţiile lumii de pe faţa pământului;
 • * Apoc 17:2;
 • 18 dar câştigul şi plata lui vor* fi închinate Domnului, nu vor fi nici strânse, nici păstrate; ci câştigul lui va aduce celor ce locuiesc înaintea Domnului o hrană îmbelşugată şi haine strălucite.
 • * Zah 14:20; Zah 14:21;
  Isaia, capitolul 23