Tefania  


Capitolul 3
 • Pedeapsa Ierusalimului. Făgăduinţe
 • 1 Vai de cetatea îndărătnică şi spurcată, vai de cetatea plină de asuprire!
 • 2 Ea n-ascultă* de niciun glas, nu** ţine seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său.
 • * Ier 22:21; ** Ier 5:3;
 • 3 Căpeteniile* ei în mijlocul ei sunt nişte lei care răcnesc; judecătorii ei sunt nişte lupi de seară**, care nu mai lasă niciun os până dimineaţa.
 • * Ezec 22:27; Mica 3:9-11; ** Hab 1:8;
 • 4 Prorocii ei sunt uşuratici* şi înşelători; preoţii ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă** Legea.
 • * Ier 23:11; Ier 23:32; Plang 2:14; Osea 9:7; ** Ezec 22:26;
 • 5 Domnul* este fără prihană în mijlocul** ei. El nu face nicio nelegiuire; în fiecare dimineaţă, El Îşi scoate la lumină judecăţile fără să înceteze vreodată, dar cine este nelegiuit nu ştie de ruşine!
 • * Deut 32:4; ** Tef 3:15; Tef 3:17; Mica 3:11; Ier 3:3; Ier 6:15; Ier 8:12;
 • 6 „Am nimicit neamuri, le-am dărâmat turnurile, le-am pustiit uliţele şi nu mai trece nimeni pe ele! Cetăţile lor sunt pustiite, nu mai au niciun om în ele şi nimeni nu mai locuieşte în ele!
 • 7 Ziceam*: ‘Dacă ai voi măcar să te temi de Mine şi să ţii seama de mustrare! Nu ţi-ar fi nimicită locuinţa şi n-ar veni peste tine toate pedepsele cu care te-am ameninţat.’ Dar ei s-au grăbit să-şi** strice toate faptele.
 • * Ier 8:6; ** Gen 6:12;
 • 8 De aceea aşteptaţi* numai”, zice Domnul, „până în ziua când Mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng** neamurile, să adun împărăţiile, ca să-Mi vărs urgia peste ele, toată aprinderea mâniei Mele, căci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Mele.
 • * Ps 27:14; Ps 37:34; Prov 20:22; ** Ioel 3:2; Tef 1:18;
 • 9 Atunci voi da popoarelor buze curate*, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând.
 • * Isa 19:18;
 • 10 Dincolo* de râurile Etiopiei Îmi vor aduce daruri de mâncare închinătorii mei, obştea Mea cea risipită.
 • * Ps 68:31; Isa 18:1; Isa 18:7; Isa 60:4; Mal 1:11; Fapte 8:27;
 • 11 În ziua aceea, nu vei mai avea nevoie să roşeşti de toate faptele tale prin care ai păcătuit împotriva Mea, căci atunci voi scoate din mijlocul tău pe cei trufaşi* şi nu te vei mai îngâmfa pe muntele Meu cel sfânt!
 • * Ier 7:4; Mica 3:11; Mat 3:9;
 • 12 Voi lăsa în mijlocul tău un popor* smerit şi mic, care se va încrede în Numele Domnului.
 • * Isa 14:32; Zah 11:11; Mat 5:3; 1 Cor 1:27; 1 Cor 1:28; Iac 2:5;
 • 13 Rămăşiţele* lui Israel nu** vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte†† şi se vor odihni şi nimeni nu-i va tulbura.”
 • * Mica 4:7; Tef 2:7; ** Isa 60:21; Isa 63:8; Apoc 14:5; †† Ezec 34:28; Mica 4:4; Mica 7:14;
 • 14 Strigă* de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului!
 • * Isa 12:6; Isa 54:1; Zah 2:10; Zah 9:9;
 • 15 Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmaşul tău; Domnul, Împăratul* lui Israel, este în** mijlocul tău; nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire!
 • * Ioan 1:49; ** Ezec 48:35; Tef 3:5; Tef 3:17; Apoc 7:15; Apoc 21:3; Apoc 21:4;
 • 16 În ziua aceea, se va zice* Ierusalimului: „Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ţi** slăbească mâinile!
 • * Isa 35:3; Isa 35:4; ** Evr 12:12;
 • 17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău*, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura** de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.”
 • * Tef 3:15; ** Deut 30:9; Isa 62:5; Isa 65:19; Ier 32:41;
 • 18 „Voi strânge pe cei întristaţi* care sunt departe de adunarea sfântă, pe cei ieşiţi din sânul tău asupra cărora acum apasă ocara.
 • * Plang 2:6;
 • 19 Iată, în vremea aceea, voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi; voi izbăvi pe cei şchiopi* şi voi strânge pe cei ce au fost izgoniţi şi îi voi face o pricină de laudă şi de slavă în toate ţările unde sunt de ocară acum.
 • * Ezec 34:16; Mica 4:6; Mica 4:7;
 • 20 În vremea aceea, vă voi aduce* înapoi; în vremea aceea, vă voi strânge, căci vă voi face o pricină de slavă şi de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război sub ochii voştri”, zice Domnul.
 • * Isa 11:12; Isa 27:12; Isa 56:8; Ezec 28:25; Ezec 34:13; Ezec 37:21; Amos 9:14;
  Tefania, capitolul 3