Zaharia  


Capitolul 12
 • 1 Prorocia, cuvântul Domnului, despre Israel. Aşa vorbeşte Domnul, care a întins* cerurile şi a întemeiat pământul şi a întocmit duhul** omului din el:
 • * Isa 42:5; Isa 44:24; Isa 45:12; Isa 45:18; Isa 48:13; ** Num 16:22; Ecl 12:7; Isa 57:16; Evr 12:9;
 • 2 „Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir* de ameţire pentru toate popoarele de primprejur şi chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului.
 • * Isa 51:17; Isa 51:22; Isa 51:23;
 • 3 În ziua aceea*, voi face din Ierusalim o piatră grea** pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi şi toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui.
 • * Zah 12:4; Zah 12:6; Zah 12:8; Zah 12:9; Zah 12:11; Zah 13:1; Zah 14:4; Zah 14:6; Zah 14:8; Zah 14:9; Zah 14:13; ** Mat 21:44;
 • 4 În ziua aceea”, zice Domnul, „voi lovi* cu ameţeală pe toţi caii şi cu turbare pe cei ce vor călări pe ei, dar voi avea ochii deschişi asupra casei lui Iuda şi voi orbi toţi caii popoarelor.
 • * Ps 76:6; Ezec 38:4;
 • 5 Căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor: ‘Locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul oştirilor, Dumnezeul lor.’
 • 6 În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca* o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi; voi mistui în dreapta şi în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăşi la locul lui cel vechi.
 • * Obad 1:18;
 • 7 Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David şi fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalţe peste Iuda.
 • 8 În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab* dintre ei va fi în ziua aceea ca David, şi casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.
 • * Ioel 3:10;
 • 9 În ziua aceea, voi căuta să nimicesc* toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.
 • * Hag 2:22; Zah 12:3;
 • 10 Atunci voi turna peste casa* lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune şi îşi vor întoarce** privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu şi-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut.
 • * Ier 31:9; Ier 50:4; Ezec 39:29; Ioel 2:28; ** Ioan 19:34; Ioan 19:37; Apoc 1:7; Ier 6:26; Amos 8:10;
 • 11 În ziua aceea, va fi jale mare* în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon** în valea Meghidonului.
 • * Fapte 2:37; ** 2 Imp 23:29; 2 Cron 35:24;
 • 12 Ţara se va jeli, fiecare familie deosebit*: familia casei lui David deosebit şi femeile ei deosebit; familia casei lui Natan** deosebit şi femeile ei deosebit;
 • * Mat 24:30; Apoc 1:7; ** 2 Sam 5:14; Luca 3:31;
 • 13 familia casei lui Levi deosebit şi femeile ei deosebit; familia lui Şimei deosebit şi femeile ei deosebit;
 • 14 toate celelalte familii, fiecare familie deosebit şi femeile ei deosebit.
  Zaharia, capitolul 12