2 Cronici  


Capitolul 23
 • Ioas se încununează împărat
 • 1 În* al şaptelea an, Iehoiada s-a îmbărbătat şi a făcut legământ cu căpeteniile peste sute. Aceştia erau: Azaria, fiul lui Ieroham, Ismael, fiul lui Iohanan, Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia, şi Elişafat, fiul lui Zicri.
 • * 2 Imp 11:4;
 • 2 Au străbătut toată ţara lui Iuda şi au strâns pe leviţii din toate cetăţile lui Iuda şi pe capii de familii din Israel şi au venit la Ierusalim.
 • 3 Toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în Casa lui Dumnezeu. Şi Iehoiada le-a zis: „Iată că fiul împăratului va domni, cum a spus* Domnul cu privire la fiii lui David.
 • * 2 Sam 7:12; 1 Imp 2:4; 1 Imp 9:5; 2 Cron 6:16; 2 Cron 7:18; 2 Cron 21:7;
 • 4 Iată ce veţi face. A treia parte din voi, care intră* de slujbă în ziua Sabatului, preoţi şi leviţi, să facă paza pragurilor;
 • * 1 Cron 9:25;
 • 5 altă treime să stea în casa împăratului şi o treime, la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curţile Casei Domnului.
 • 6 Nimeni să nu intre în Casa Domnului, afară de preoţii şi leviţii* de slujbă; ei să intre, căci sunt sfinţi. Şi tot poporul să facă de strajă cu privire la porunca Domnului.
 • * 1 Cron 23:28; 1 Cron 23:29;
 • 7 Leviţii să înconjoare pe împărat din toate părţile, fiecare cu armele în mână, şi oricine va intra în casă să fie omorât. Voi să fiţi pe lângă împărat când va intra şi când va ieşi.”
 • 8 Leviţii şi tot Iuda au împlinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Şi-a luat fiecare oamenii lui, pe cei ce intrau în slujbă şi pe cei ce ieşeau din slujbă în ziua Sabatului, căci preotul Iehoiada nu scutise pe niciuna din* cete.
 • * 1 Cron 24:25;
 • 9 Preotul Iehoiada a dat sutaşilor suliţele şi scuturile mari şi mici care veneau de la împăratul David şi care se aflau în Casa lui Dumnezeu.
 • 10 A aşezat tot poporul, fiecare cu arma în mână, de la partea dreaptă până la partea stângă a casei, lângă altar şi lângă casă de jur împrejurul împăratului.
 • 11 Au adus înainte pe fiul împăratului, i-au pus cununa împărătească şi mărturia* şi l-au făcut împărat. Şi Iehoiada şi fiii săi l-au uns şi au zis: „Trăiască împăratul!”
 • * Deut 17:18;
 • 12 Atalia a auzit zarva poporului care alerga şi mărea pe împărat şi a venit la popor în Casa Domnului.
 • 13 S-a uitat şi iată că împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile şi trâmbiţele erau lângă împărat; tot poporul ţării se bucura şi suna din trâmbiţe, iar cântăreţii, cu instrumentele de muzică, ziceau cântările* de laudă. Atalia şi-a sfâşiat hainele şi a zis: „Vânzare! Vânzare!”
 • * 1 Cron 25:8;
 • 14 Atunci, preotul Iehoiada, scoţând pe sutaşi, care erau în fruntea oştirii, le-a zis: „Scoateţi-o afară din şiruri, şi oricine o va urma să fie ucis.” Căci preotul zisese: „N-o omorâţi în Casa Domnului.”
 • 15 I-au făcut loc şi s-a dus la casa împăratului, pe intrarea Porţii* Cailor, şi au omorât-o acolo.
 • * Neem 3:28;
 • 16 Iehoiada a făcut între el, tot poporul şi împărat un legământ prin care aveau să fie poporul Domnului.
 • 17 Tot poporul a intrat în casa lui Baal şi au dărâmat-o; i-au sfărâmat altarele şi chipurile şi au ucis înaintea altarelor pe Matan*, preotul lui Baal.
 • * Deut 13:9;
 • 18 Iehoiada a încredinţat slujbele Casei Domnului în mâinile preoţilor, leviţilor pe care-i împărţise* David în Casa Domnului, ca să aducă arderi-de-tot Domnului, cum este scris în legea** lui Moise, în mijlocul bucuriilor şi cântărilor, după rânduiala lui David.
 • * 1 Cron 23:6; 1 Cron 23:30; 1 Cron 23:31; 1 Cron 24:1; ** Num 28:2;
 • 19 A pus uşieri* la porţile Casei Domnului ca să nu intre nimeni spurcat prin ceva.
 • * 1 Cron 26:1;
 • 20 A luat pe sutaşi*, pe oamenii cu vază, pe cei ce aveau putere peste popor şi pe tot poporul ţării şi a coborât pe împărat din Casa Domnului. Au intrat în casa împăratului pe poarta de sus şi au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăţiei.
 • * 2 Imp 11:19;
 • 21 Tot poporul ţării se bucura şi cetatea era liniştită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia.
  2 Cronici, capitolul 23