Judecatorii  


Capitolul 8
 • Cearta cu bărbaţii lui Efraim
 • 1 Bărbaţii* lui Efraim au zis lui Ghedeon: „Ce înseamnă felul acesta de purtare faţă de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupţi împotriva lui Madian?” Şi au avut o mare ceartă cu el.
 • * Jud 12:1; 2 Sam 19:41;
 • 2 Ghedeon le-a răspuns: „Ce-am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinelor rămase în via lui Efraim decât culesul întregii vii a lui Abiezer?
 • 3 În mâinile voastre* a dat Dumnezeu pe căpeteniile lui Madian: Oreb şi Zeeb. Ce-am putut face eu deci pe lângă voi?” După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia**.
 • * Jud 7:24; Jud 7:25; Fil 2:3; ** Prov 15:1;
 • Urmărirea vrăjmaşului dincolo
 • 4 Ghedeon a ajuns la Iordan şi l-a trecut, el şi cei trei sute de oameni care erau cu el, obosiţi, dar urmărind mereu pe vrăjmaş.
 • 5 El a zis celor din* Sucot: „Daţi, vă rog, câteva pâini poporului care mă însoţeşte, căci sunt obosiţi şi sunt în urmărirea lui Zebah şi Ţalmuna, împăraţii Madianului.”
 • * Gen 33:17; Ps 60:6;
 • 6 Căpeteniile din Sucot au răspuns: „Este oare mâna lui Zebah* şi Ţalmuna în stăpânirea ta, ca să dăm pâine oştirii tale?”
 • * 1 Imp 20:11; 1 Sam 25:11;
 • 7 Şi Ghedeon a zis: „Ei bine, după ce Domnul va da în mâinile noastre pe Zebah şi pe Ţalmuna, vă voi scărpina* carnea cu spini din pustie şi cu mărăcini.”
 • * Jud 8:16;
 • 8 De acolo s-a suit la Penuel* şi a făcut celor din Penuel aceeaşi rugăminte. Ei i-au răspuns cum îi răspunseseră cei din Sucot.
 • * Gen 32:30; 1 Imp 12:25;
 • 9 Şi a zis şi celor din Penuel: „Când* mă voi întoarce în pace, voi dărâma** turnul acesta.”
 • * 1 Imp 22:27; ** Jud 8:17;
 • 10 Zebah şi Ţalmuna erau la Carcor împreună cu oştirea lor de aproape cincisprezece mii de oameni; toţi cei ce mai rămăseseră din toată* oştirea fiilor Răsăritului, o sută douăzeci de mii de oameni care scoteau sabia, fuseseră ucişi.
 • * Jud 7:12;
 • 11 Ghedeon s-a suit pe drumul celor ce locuiesc în corturi la răsărit de Nobah* şi de Iogbeha şi a bătut oştirea care se credea la adăpost**.
 • * Num 32:35; Num 32:42; ** Jud 18:27; 1 Tes 5:3;
 • 12 Zebah şi Ţalmuna au luat fuga; Ghedeon i-a urmărit, a prins* pe cei doi împăraţi ai Madianului, Zebah şi Ţalmuna, şi a pus pe fugă toată oştirea.
 • * Ps 83:11;
 • 13 Ghedeon, fiul lui Ioas, s-a întors de la luptă prin suişul Heres.
 • 14 A prins dintre cei din Sucot un tânăr pe care l-a întrebat şi care i-a dat în scris numele căpeteniilor şi bătrânilor din Sucot; erau şaptezeci şi şapte de bărbaţi.
 • 15 Apoi a venit la cei din Sucot şi a zis: „Iată pe Zebah şi Ţalmuna, pentru care m-aţi batjocorit* zicând: ‘Oare mâna lui Zebah şi Ţalmuna este în stăpânirea ta, ca să dăm pâine oamenilor tăi obosiţi?’”
 • * Jud 8:6;
 • 16 Şi a luat* pe bătrânii cetăţii şi a pedepsit pe oamenii din Sucot cu spini din pustie şi cu mărăcini.
 • * Jud 8:7;
 • 17 A dărâmat* şi turnul** din Penuel şi a ucis pe oamenii cetăţii.
 • * Jud 8:9; ** 1 Imp 12:25;
 • 18 El a zis lui Zebah şi lui Ţalmuna: „Cum erau oamenii pe care i-aţi ucis la Tabor*?” Ei au răspuns: „Erau ca tine, fiecare avea înfăţişarea unui fiu de împărat.”
 • * Jud 4:6; Ps 89:12;
 • 19 El a zis: „Erau fraţii mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul că, dacă i-aţi fi lăsat cu viaţă, nu v-aş ucide.”
 • 20 Şi a zis lui Ieter, întâiul lui născut: „Scoală-te şi ucide-i!” Dar tânărul nu şi-a scos sabia, pentru că-i era teamă, căci era încă un copil.
 • 21 Zebah şi Ţalmuna au zis: „Scoală-te tu însuţi şi ucide-ne! Căci cum e omul aşa e şi puterea lui.” Şi Ghedeon s-a sculat şi a ucis* pe Zebah şi Ţalmuna. A luat apoi lunişoarele de la gâtul cămilelor lor.
 • * Ps 83:11;
 • Moartea lui Ghedeon
 • 22 Bărbaţii lui Israel au zis lui Ghedeon: „Domneşte peste noi, tu şi fiul tău, şi fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian.”
 • 23 Ghedeon le-a zis: „Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul* va domni peste voi.”
 • * 1 Sam 8:7; 1 Sam 10:19; 1 Sam 12:12;
 • 24 Ghedeon le-a zis: „Am să vă fac o rugăminte: daţi-mi fiecare verigile de nas pe care le-aţi luat ca pradă.” (Vrăjmaşii aveau verigi de aur, căci* erau ismaeliţi.)
 • * Gen 25:13; Gen 37:25; Gen 37:28;
 • 25 Ei au zis: „Ţi le vom da cu plăcere.” Şi au întins o manta, pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase.
 • 26 Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Ghedeon a fost de o mie şapte sute de sicli de aur, afară de lunişoare, de cerceii de aur şi de hainele de purpură pe care le purtau împăraţii Madianului şi afară de lănţişoarele de la gâtul cămilelor lor.
 • 27 Ghedeon a făcut* din ele un efod şi l-a pus în cetatea lui, la** Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul şi a fost o cursㆆ pentru Ghedeon şi pentru casa lui.
 • * Jud 17:5; ** Jud 6:24; Ps 106:39; †† Deut 7:16;
 • 28 Madianul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel şi n-a mai ridicat capul. Şi ţara* a avut odihnă patruzeci de ani, în timpul vieţii lui Ghedeon.
 • * Jud 6:31;
 • 29 Ierubaal, fiul lui Ioas, s-a întors şi a locuit în casa lui.
 • 30 Ghedeon a avut şaptezeci* de fii ieşiţi din el, căci a avut mai multe neveste.
 • * Jud 9:2; Jud 9:5;
 • 31 Ţiitoarea* lui, care era la Sihem, i-a născut de asemenea un fiu, căruia i-au pus numele Abimelec.
 • * Jud 9:1;
 • 32 Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bătrâneţe* fericită şi a fost îngropat în mormântul tatălui său Ioas, la Ofra**, care era a familiei lui Abiezer.
 • * Gen 25:8; Iov 5:26; ** Jud 8:27; Jud 6:24;
 • Israeliţii se închină iarăşi la idoli
 • 33 După moartea lui Ghedeon*, copiii lui Israel au început iarăşi să curvească** cu baalii şi au luat pe Baal-Berit ca dumnezeu al lor.
 • * Jud 2:19; ** Jud 2:17; Jud 9:4; Jud 9:46;
 • 34 Copiii lui Israel nu* şi-au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care-i izbăvise din mâna tuturor vrăjmaşilor care-i înconjurau.
 • * Ps 78:11; Ps 78:42; Ps 106:13; Ps 106:21;
 • 35 Şi* n-au ţinut la casa lui Ierubaal, a lui Ghedeon, după tot binele pe care-l făcuse el lui Israel.
 • * Jud 9:16-18; Ecl 9:14; Ecl 9:15;
  Judecatorii, capitolul 8