Numeri  


Capitolul 29
 • Jertfe în Ziua Trâmbiţei
 • 1 În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi* cu sunet de trâmbiţă.
 • * Lev 23:24;
 • 2 Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului un viţel, un berbec şi şapte miei de un an fără cusur.
 • 3 Să mai adăugaţi şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec
 • 4 şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.
 • 5 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, ca să facă ispăşire pentru voi.
 • 6 Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot* şi darul ei de mâncare din fiecare lună, afară de arderea-de-tot necurmată**, darul ei de mâncare şi jertfele de băutură care se adaugă la ele, după rânduielile aşezate. Acestea sunt nişte jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului.
 • * Num 28:11; ** Num 28:3; Num 15:11; Num 15:12;
 • Jertfe pentru Ziua Împăcării
 • 7 În ziua* a zecea a acestei luni a şaptea, să aveţi o adunare sfântă şi să vă smeriţi** sufletele; atunci să nu faceţi nicio lucrare.
 • * Lev 16:29; Lev 23:27; ** Ps 35:13; Isa 58:5;
 • 8 Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec şi şapte miei de un an fără* cusur.
 • * Num 28:19;
 • 9 Să mai adăugaţi şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec
 • 10 şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.
 • 11 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă* de ispăşire, afară de jertfa de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată cu darul ei de mâncare şi jertfele de băutură obişnuite.
 • * Lev 16:3; Lev 16:5;
 • Jertfele pentru Sărbătoarea Colibelor
 • 12 În ziua* a cincisprezecea a lunii a şaptea, să aveţi o adunare sfântă; atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Să prăznuiţi o sărbătoare în cinstea Domnului timp de şapte zile.
 • * Lev 23:34; Deut 16:13; Ezec 45:25;
 • 13 Să aduceţi, ca* ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: treisprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur.
 • * Ezra 3:4;
 • 14 Să mai adăugaţi şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viţei, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci
 • 15 şi o zecime pentru fiecare din cei paisprezece miei.
 • 16 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa sa de băutură.
 • 17 A doua zi, să aduceţi doisprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,
 • 18 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile* aşezate.
 • * Num 29:3; Num 29:4; Num 29:9; Num 29:10; Num 15:12; Num 28:7; Num 28:14;
 • 19 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfele de băutură.
 • 20 A treia zi, să aduceţi unsprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,
 • 21 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile* aşezate.
 • * Num 29:18;
 • 22 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa de băutură.
 • 23 A patra zi, să aduceţi zece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,
 • 24 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile aşezate.
 • 25 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa de băutură.
 • 26 În ziua a cincea, să aduceţi nouă viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,
 • 27 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile aşezate.
 • 28 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa de băutură.
 • 29 În ziua a şasea, să aduceţi opt viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,
 • 30 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile aşezate.
 • 31 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfele de băutură.
 • 32 În ziua a şaptea, să aduceţi şapte viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,
 • 33 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile aşezate.
 • 34 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa de băutură.
 • 35 În ziua a opta, să aveţi o adunare* de sărbătoare; atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă.
 • * Lev 23:36;
 • 36 Să aduceţi ca ardere-de-tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec şi şapte miei de un an, fără cusur,
 • 37 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţel, berbec şi miei, după numărul lor, după rânduielile aşezate.
 • 38 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa de băutură.
 • 39 Acestea sunt jertfele pe care să le aduceţi Domnului la* sărbătorile voastre, afară de arderile voastre de tot, de darurile voastre de mâncare, de jertfele voastre de băutură şi de jertfele voastre de mulţumire, ca împlinire a unei juruinţe** sau ca daruri de bunăvoie.’”
 • * Lev 23:2; 1 Cron 23:31; 2 Cron 31:3; Ezra 3:5; Neem 10:33; Isa 1:14; ** Lev 7:11; Lev 7:16; Lev 22:21; Lev 22:23;
 • 40 Moise a spus copiilor lui Israel tot ce-i poruncise Domnul.
  Numeri, capitolul 29