S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Matei  Capitolul 5
 • Cuvântarea de pe munte. Fericirile
 • 1 Când a văzut Isus noroadele, S-a suit* pe munte şi, după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
 • * Marc 3:13;
 • 2 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
 • 3 „Ferice* de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
 • * Luca 6:20; Ps 51:17; Prov 16:19; Prov 29:23; Isa 57:15; Isa 66:2;
 • 4 Ferice* de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
 • * Isa 61:2; Isa 61:3; Luca 6:21; Ioan 16:20; 2 Cor 1:7; Apoc 21:4;
 • 5 Ferice* de cei blânzi, căci ei** vor moşteni pământul!
 • * Ps 37:11; ** Rom 4:13;
 • 6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci* ei vor fi săturaţi!
 • * Isa 55:1; Isa 65:13;
 • 7 Ferice de cei milostivi, căci* ei vor avea parte de milă!
 • * Ps 41:1; Mat 6:14; Marc 11:25; 2 Tim 1:16; Evr 6:10; Iac 2:13;
 • 8 Ferice* de cei cu inima curată, căci** ei vor vedea pe Dumnezeu!
 • * Ps 15:2; Ps 24:4; Evr 12:14; ** 1 Cor 13:12; 1 Ioan 3:2; 1 Ioan 3:3;
 • 9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
 • 10 Ferice* de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
 • * 2 Cor 4:17; 2 Tim 2:12; 1 Pet 3:14;
 • 11 Ferice* va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
 • * Luca 6:12; 1 Pet 4:14;
 • 12 Bucuraţi-vă* şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa** au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
 • * Luca 6:23; Fapte 5:41; Rom 5:3; Iac 1:2; 1 Pet 4:13; ** 2 Cron 36:16; Neem 9:26; Mat 23:34; Mat 23:37; Fapte 7:52; 1 Tes 2:15;
 • Ucenicii sunt sarea pământului şi lumina lumii
 • 13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea* îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.
 • * Marc 9:50; Luca 14:34; Luca 14:35;
 • 14 Voi* sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
 • * Prov 4:18; Fil 2:15;
 • 15 Şi oamenii n-aprind* lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă.
 • * Marc 4:21; Luca 8:16; Luca 11:33;
 • 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei* să vadă faptele voastre bune şi să slăvească** pe Tatăl vostru, care este în ceruri.
 • * 1 Pet 2:12; ** Ioan 15:8; 1 Cor 14:25;
 • Împlinirea Legii şi Prorocilor
 • 17 * nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
 • * Rom 3:31; Rom 10:4; Gal 3:24;
 • 18 Căci adevărat vă spun, câtă vreme* nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
 • * Luca 16:17;
 • 19 Aşa că oricine* va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.
 • * Iac 2:10;
 • 20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece* neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
 • * Rom 9:31; Rom 10:3;
 • Despre ucidere
 • 21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să* nu ucizi; oricine** va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.’
 • * Exod 20:13; Deut 5:17; ** 1 Ioan 3:15;
 • 22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ va* cădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
 • * Iac 2:20;
 • 23 Aşa că, dacă* îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
 • * Mat 8:4; Mat 23:19;
 • 24 lasă-ţi* darul acolo, înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
 • * Iov 42:8; Mat 18:19; 1 Tim 2:8; 1 Pet 3:7;
 • 25 Caută* de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă** vreme eşti cu el pe drum, ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi să fii aruncat în temniţă.
 • * Prov 25:8; Luca 12:58; Luca 12:59; ** Ps 32:6; Isa 55:6;
 • 26 Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.
 • Despre preacurvie şi despărţire
 • 27 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să* nu preacurveşti.’
 • * Exod 20:14; Deut 5:18;
 • 28 Dar Eu vă spun că oricine se uită* la o femeie ca s-o poftească a şi preacurvit cu ea în inima lui.
 • * Iov 31:1; Prov 6:25; Gen 34:2; 2 Sam 11:2;
 • 29 Dacă,* deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l** şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
 • * Mat 18:8; Mat 18:9; Marc 9:43-47; Marc 9:36; ** Mat 19:12; Rom 8:13; 1 Cor 9:27; Col 3:5;
 • 30 Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
 • 31 S-a zis iarăşi: ‘Oricine* îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire.’
 • * Deut 24:11; Ier 3:1; Mat 19:3; Marc 10:2;
 • 32 Dar Eu vă spun că oricine* îşi va lăsa nevasta, în afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.
 • * Mat 19:9; Luca 16:18; Rom 7:3; 1 Cor 7:10; 1 Cor 7:11;
 • Despre jurământ
 • 33 Aţi mai auzit iarăşi că* s-a zis celor din vechime: ‘Să nu** juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale.’
 • * Mat 23:16; ** Exod 20:7; Lev 19:12; Num 30:2; Deut 5:11; Deut 23:23;
 • 34 Dar Eu vă spun: Să nu juraţi* nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul** de domnie al lui Dumnezeu;
 • * Mat 23:16; Mat 23:18; Mat 23:22; Iac 5:12; ** Isa 66:1;
 • 35 nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea* marelui Împărat.
 • * Ps 48:2; Ps 87:3;
 • 36 Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.
 • 37 Felul* vostru de vorbire să fie: ‘Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
 • * Col 4:6; Iac 5:12;
 • Suferirea răului şi iubirea vrăjmaşilor
 • 38 Aţi auzit că s-a zis: ‘Ochi* pentru ochi şi dinte pentru dinte.’
 • * Exod 21:24; Lev 24:20; Deut 19:21;
 • 39 Dar Eu vă spun: Să* nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui** te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
 • * Prov 20:22; Prov 24:29; Luca 9:29; Rom 12:17; Rom 12:19; 1 Cor 6:7; 1 Tes 5:15; 1 Pet 3:9; ** Isa 50:6; Plang 3:30;
 • 40 Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
 • 41 Dacă te sileşte* cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.
 • * Mat 27:32; Marc 15:21;
 • 42 Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu* întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
 • * Deut 15:8; Deut 15:10; Luca 6:30; Luca 6:35;
 • 43 Aţi auzit că s-a zis: ‘Să* iubeşti pe aproapele tău şi să** urăşti pe vrăjmaşul tău.’
 • * Lev 19:18; ** Deut 23:6; Ps 41:10;
 • 44 Dar Eu vă spun: Iubiţi* pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc** şi vă prigonesc,
 • * Luca 6:27; Luca 6:35; Rom 12:14; Rom 12:20; ** Luca 23:34; Fapte 7:60; 1 Cor 4:12; 1 Cor 4:13; 1 Pet 2:23; 1 Pet 3:9;
 • 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară* soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
 • * Iov 25:3;
 • 46 Dacă iubiţi* numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
 • * Luca 6:32;
 • 47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
 • 48 Voi fiţi* dar desăvârşiţi, după cum** şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.
 • * Gen 17:1; Lev 11:44; Lev 19:2; Luca 6:36; Col 1:28; Col 4:12; Iac 1:4; 1 Pet 1:15; 1 Pet 1:16; ** Efes 5:1;
  Matei, capitolul 5