Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  2 Samuel  Capitolul 12
 • Dumnezeu mustră pe David prin Natan
 • 1 Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan* a venit la el şi i-a zis**: „Într-o cetate erau doi oameni: unul bogat şi altul sărac.
 • * Ps 51:1; ** 2 Sam 14:5; 1 Imp 20:35-41; 1 Imp 20:31; Isa 5:3;
 • 2 Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi.
 • 3 Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui.
 • 4 A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el.”
 • 5 David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan: „Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte!
 • 6 Şi să dea înapoi patru miei*, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă.”
 • * Exod 22:1; Luca 19:8;
 • 7 Şi Natan a zis lui David: „Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Eu te-am uns* împărat peste Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul;
 • * 1 Sam 16:13;
 • 8 te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat.
 • 9 Pentru ce* dar ai dispreţuit** tu Cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă-sa şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.
 • * 1 Sam 15:19; ** Num 15:31; 2 Sam 11:15-17; 2 Sam 11:27;
 • 10 Acum, niciodată nu se va depărta sabia* din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul.’
 • * Amos 7:9;
 • 11 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta şi voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale* şi le voi da altuia, care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia.
 • * Deut 28:30; 2 Sam 16:22;
 • 12 Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă* voi face lucrul acesta în faţa întregului Israel şi în faţa soarelui.’”
 • * 2 Sam 16:22;
 • 13 David* a zis lui Natan: „Am** păcătuit împotriva Domnului!” Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri.
 • * 1 Sam 15:24; ** 2 Sam 24:10; Iov 7:20; Ps 32:5; Ps 51:4; Prov 28:13; 2 Sam 24:10; Iov 7:21; Ps 32:1; Mica 7:18; Zah 3:4;
 • 14 Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească* săvârşind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.”
 • * Isa 52:5; Ezec 36:20; Ezec 36:23; Rom 2:24;
 • Moartea copilului. Solomon
 • 15 Şi Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care-l născuse lui David nevasta lui Urie şi a fost greu bolnav.
 • 16 David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil şi a postit şi, când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat* pe pământ.
 • * 2 Sam 13:31;
 • 17 Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit şi n-a mâncat nimic cu ei.
 • 18 A şaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul. Căci ziceau: „Când copilul trăia încă, i-am vorbit, şi nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem: ‘A murit copilul’? Are să se întristeze şi mai mult.”
 • 19 David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în şoaptă între ei şi a înţeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: „A murit copilul?” Şi ei au răspuns: „A murit.”
 • 20 Atunci, David s-a sculat de la pământ. S-a spălat, s-a uns* şi şi-a schimbat hainele, apoi s-a dus în Casa Domnului şi s-a închinat**. Întorcându-se acasă, a cerut să i se dea să mănânce şi a mâncat.
 • * Rut 3:3; ** Iov 1:20;
 • 21 Slujitorii lui i-au zis: „Ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai şi plângeai, şi acum, când a murit copilul, te scoli şi mănânci!”
 • 22 El a răspuns: „Când trăia copilul, posteam şi plângeam, căci* ziceam: ‘Cine ştie dacă nu Se va îndura Domnul de mine şi dacă nu va trăi copilul?’
 • * Isa 38:1; Isa 38:5; Iona 3:9;
 • 23 Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viaţă? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va* întoarce la mine.”
 • * Iov 7:8-10;
 • 24 David a mângâiat pe nevastă-sa Bat-Şeba şi a intrat la ea şi s-a culcat cu ea. Ea* a născut un fiu, pe care l-a numit** Solomon şi care a fost iubit de Domnul.
 • * Mat 1:6; ** 1 Cron 22:9;
 • 25 El l-a încredinţat în mâinile prorocului Natan şi Natan i-a pus numele Iedidia (Iubitul Domnului), pentru Domnul.
 • Luarea Rabei şi supunerea amoniţilor
 • 26 Ioab*, care împresura Raba** fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească
 • * 1 Cron 20:1; ** Deut 3:11;
 • 27 şi a trimis soli lui David să-i spună: „Am început lupta împotriva Rabei şi am pus stăpânire pe cetatea apelor;
 • 28 strânge acum cealaltă parte a poporului, tabără împotriva cetăţii şi ia-o, ca să n-o iau eu şi să vină asupra mea cinstea.”
 • 29 David a strâns tot poporul şi a mers asupra cetăţii Raba; a bătut-o şi a luat-o.
 • 30 A* luat cununa de pe capul împăratului ei, care cântărea un talant de aur şi era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o foarte mare pradă din cetate.
 • * 1 Cron 20:2;
 • 31 A scos pe locuitori şi i-a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier şi securi de fier şi i-a pus în cuptoarele de cărămizi; aşa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.
  2 Samuel, capitolul 12