Iov  


Capitolul 24
 • 1 Pentru ce* nu păzeşte Cel Atotputernic vremurile de judecată şi de ce nu văd cei ce-L cunosc zilele Lui de pedeapsă?
 • * Fapte 1:7;
 • 2 Sunt unii care mută hotarele*, fură turmele şi le pasc;
 • * Deut 19:14; Deut 27:17; Prov 22:28; Prov 23:10; Osea 5:10;
 • 3 iau măgarul orfanului, iau zălog* vaca văduvei;
 • * Deut 24:6; Deut 24:10; Deut 24:12; Deut 24:17; Iov 22:6;
 • 4 îmbrâncesc din drum pe cei lipsiţi, silesc pe toţi nenorociţii* din ţară să se ascundă.
 • * Prov 28:28;
 • 5 Şi aceştia, ca măgarii sălbatici din pustie, ies dimineaţa la lucru să caute hrană şi în pustie trebuie să caute pâinea pentru copiii lor.
 • 6 Taie nutreţul care a mai rămas pe câmp, culeg ciorchinele rămase pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit.
 • 7 Îi apucă* noaptea în umezeală, fără îmbrăcăminte, fără învelitoare împotriva frigului.
 • * Exod 22:26; Exod 22:27; Deut 24:12; Deut 24:13; Iov 22:6;
 • 8 Îi pătrunde ploaia munţilor şi, neavând alt adăpost, se ghemuiesc* lângă stânci.
 • * Plang 4:5;
 • 9 Aceia smulg pe orfan de la ţâţă, iau zălog tot ce are săracul.
 • 10 Şi săracii umblă goi de tot, fără îmbrăcăminte, strâng snopii şi-s flămânzi;
 • 11 în grădinile nelegiuitului ei fac untdelemn, calcă teascul şi le este sete;
 • 12 în cetăţi se aud vaietele celor ce mor, sufletul celor răniţi strigă… Şi Dumnezeu nu ia seama la aceste mişelii!
 • 13 Alţii sunt vrăjmaşi ai luminii, nu cunosc căile ei, nu umblă pe cărările ei.
 • 14 Ucigaşul se scoală în revărsatul* zorilor, ucide pe cel sărac şi lipsit, şi noaptea fură.
 • * Ps 10:8;
 • 15 Ochiul* preacurvarului pândeşte amurgul: ‘Nimeni nu mă va vedea’, zice** el, şi îşi pune o maramă pe faţă.
 • * Prov 7:9; ** Ps 10:11;
 • 16 Noaptea sparg casele, ziua stau închişi; se tem de lumină*.
 • * Ioan 3:20;
 • 17 Pentru ei, dimineaţa este umbra morţii şi, când o văd, simt toate spaimele morţii.
 • 18 Dar nelegiuitul alunecă uşor pe faţa apelor, pe pământ n-are decât o parte blestemată şi niciodată n-apucă pe drumul celor vii!
 • 19 Cum sorb seceta şi căldura apele zăpezii, aşa înghite Locuinţa morţilor pe cei ce păcătuiesc.
 • 20 Pântecele mamei îl uită, viermii se ospătează cu el, nimeni nu-şi mai aduce aminte* de el! Nelegiuitul este sfărâmat ca un copac,
 • * Prov 10:7;
 • 21 el, care prădează pe femeia stearpă şi fără copii, el, care nu face niciun bine văduvei!…
 • 22 Şi totuşi Dumnezeu, prin puterea Lui, lungeşte zilele celor silnici, şi iată-i în picioare când nu mai trăgeau nădejde de viaţă;
 • 23 El le dă linişte şi încredere, are privirile* îndreptate spre căile lor.
 • * Ps 11:4; Prov 15:3;
 • 24 S-au ridicat, şi într-o clipă nu mai sunt: cad, mor ca toţi oamenii, sunt tăiaţi ca spicele coapte.
 • 25 Nu este aşa? Cine mă va dovedi de minciună, cine-mi va nimici cuvintele mele?”
  Iov, capitolul 24