Eclesiastul  


Capitolul 4
 • 1 M-am uitat apoi la toate asupririle* care se fac sub soare; şi iată că cei apăsaţi varsă lacrimi şi nu este nimeni să-i mângâie! Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor şi n-are cine să-i mângâie!
 • * Ecl 3:16; Ecl 5:8;
 • 2 Şi* am găsit că morţii care au murit mai înainte sunt mai fericiţi decât cei vii, care sunt încă în viaţă.
 • * Iov 3:17;
 • 3 Dar* mai fericit decât amândoi, am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare.
 • * Iov 3:11; Iov 3:16; Iov 3:21; Ecl 6:3;
 • 4 Am mai văzut că orice muncă şi orice iscusinţă la lucru îşi are temeiul numai în pizma unuia asupra altuia. Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.
 • 5 Nebunul* îşi încrucişează mâinile şi îşi mănâncă însăşi carnea lui.
 • * Prov 6:10; Prov 24:33;
 • 6 Mai* bine o mână plină de odihnă, decât amândoi pumnii plini de trudă şi goană după vânt.
 • * Prov 15:16; Prov 15:17; Prov 16:8;
 • 7 Am mai văzut o altă deşertăciune sub soare.
 • 8 Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, şi totuşi munca lui n-are sfârşit, ochii* nu i se satură niciodată de bogăţii şi** nu se gândeşte: „Pentru cine muncesc eu şi-mi lipsesc sufletul de plăceri?” Şi aceasta este o deşertăciune şi un lucru rău.
 • * Prov 27:20; 1 Ioan 2:16; ** Ps 39:6;
 • 9 Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.
 • 10 Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice!
 • 11 Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur?
 • 12 Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.
 • 13 Mai bine un copil sărac şi înţelept decât un împărat bătrân şi fără minte, care nu înţelege că trebuie să se lase îndrumat;
 • 14 căci el poate să iasă din temniţă ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăţia celui din urmă.
 • 15 Am văzut pe toţi cei vii, care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat şi să domnească în locul lui.
 • 16 Fără sfârşit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Şi totuşi cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el. Căci şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.
  Eclesiastul, capitolul 4