1 Imparati  


Capitolul 9
 • Dumnezeu Se arată a doua oară
 • 1 Când a isprăvit* Solomon de zidit Casa Domnului, casa** împăratului şi tot ce a găsit cu cale să facă,
 • * 2 Cron 7:11; ** 1 Imp 7:1; 2 Cron 8:6;
 • 2 Domnul S-a arătat a doua oară lui Solomon, cum i Se arătase la* Gabaon.
 • * 1 Imp 3:5;
 • 3 Şi Domnul i-a zis: „Îţi* ascult rugăciunea şi cererea pe care Mi-ai făcut-o, sfinţesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca** să pui în ea pentru totdeauna Numele Meu, şi ochii Mei şi inima Mea vor fi acolo pe vecie.
 • * 2 Imp 20:5; Ps 10:17; ** 1 Imp 8:29; Deut 11:12;
 • 4 Şi tu, dacă vei umbla* înaintea Mea cum** a umblat tatăl tău, David, cu inimă curată şi cu neprihănire, făcând tot ce ţi-am poruncit, dacă vei păzi legile şi poruncile Mele,
 • * Gen 17:1; ** 1 Imp 11:4; 1 Imp 11:6; 1 Imp 11:38; 1 Imp 14:8; 1 Imp 15:5;
 • 5 voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei tale în Israel, cum* am spus tatălui tău, David, când am zis: ‘Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaş pe scaunul de domnie al lui Israel.’
 • * 2 Sam 7:12; 2 Sam 7:16; 1 Imp 2:4; 1 Imp 6:12; 1 Cron 22:10; Ps 132:12;
 • 6 Dar*, dacă vă veţi abate de la Mine voi şi fiii voştri, dacă nu veţi păzi poruncile Mele şi legile Mele pe care vi le-am dat şi dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei şi să vă închinaţi înaintea lor,
 • * 2 Sam 7:14; 2 Cron 7:19; 2 Cron 7:20; Ps 89:30;
 • 7 voi* nimici pe Israel din ţara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la Mine casa pe care am sfinţit-o Numelui** Meu, şi Israel va ajunge de râs şi de pomină printre toate popoarele.
 • * Deut 4:26; 2 Imp 17:33; 2 Imp 25:21; ** Ier 7:14; Deut 28:37; Ps 44:14;
 • 8 Şi oricât de înaltă este casa* aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit şi va fluiera. Şi va zice: ‘Pentru ce** a făcut Domnul aşa ţării acesteia şi casei acesteia?’
 • * 2 Cron 7:21; ** Deut 29:24-26; Ier 22:8; Ier 22:9;
 • 9 Şi i se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinţii lor din ţara Egiptului, pentru că s-au alipit de alţi dumnezei, s-au închinat înaintea lor şi le-au slujit, de aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele.’”
 • Cetăţile zidite de Solomon
 • 10 După douăzeci* de ani, Solomon zidise cele două case: Casa Domnului şi casa împăratului.
 • * 1 Imp 6:37; 1 Imp 6:38; 1 Imp 7:1; 1 Cron 8:1;
 • 11 Atunci, fiindcă Hiram*, împăratul Tirului, dăduse lui Solomon lemne de cedru şi lemne de chiparos şi aur cât a voit, împăratul Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăţi în ţara Galileii.
 • * 2 Cron 8:2;
 • 12 Hiram a ieşit din Tir să vadă cetăţile pe care i le dădea Solomon. Dar nu i-au plăcut
 • 13 şi a zis: „Ce cetăţi mi-ai dat, frate?” Şi le-a numit* Ţara Cabul, nume pe care l-au păstrat până în ziua de azi.
 • * Ios 19:27;
 • 14 Hiram trimisese împăratului o sută douăzeci de talanţi de aur.
 • 15 Iată cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă* pe care i-a luat împăratul Solomon pentru zidirea Casei Domnului şi a casei sale Milo** şi a zidului Ierusalimului, Haţorului, Meghidoului†† şi Ghezerului*†.
 • * 1 Imp 5:13; ** 1 Imp 9:24; 2 Sam 5:9; Ios 19:36; †† Ios 17:11; *† Ios 16:10; Jud 1:29;
 • 16 Faraon, împăratul Egiptului, venise şi cucerise Ghezerul, îi dăduse foc şi omorâse pe canaaniţii* care locuiau în cetate. Apoi, îl dăduse de zestre fetei lui, nevasta lui Solomon.
 • * Ios 16:10;
 • 17 Şi Solomon a zidit Ghezerul, Bet-Horonul* de jos,
 • * Ios 16:3; Ios 21:22; 2 Cron 8:5;
 • 18 Baalatul* şi Tadmorul în pustia ţării,
 • * Ios 19:44; 2 Cron 8:4; 2 Cron 8:6;
 • 19 toate cetăţile slujindu-i ca magazii şi fiind ale lui: cetăţile pentru* care, cetăţile pentru călărime şi tot ce a găsit cu** cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban şi în toată ţara peste care împărăţea.
 • * 1 Imp 4:26; ** 1 Imp 9:1;
 • 20 Iar* pe tot poporul care mai rămăsese din amoriţi, hetiţi, fereziţi, heviţi şi iebusiţi, nefăcând parte din copiii lui Israel,
 • * 2 Cron 8:7;
 • 21 pe urmaşii lor care mai rămăseseră* după ei în ţară şi pe care** copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvârşire, Solomon i-a luat ca robi de corvoadㆆ, şi aşa au fost până în ziua de astăzi.
 • * Jud 1:21; Jud 1:27; Jud 1:29; Jud 3:1; ** Ios 15:63; Ios 17:12; Jud 1:28; †† Gen 9:25; Gen 9:26; Ezra 2:55; Ezra 2:58; Neem 7:57; Neem 11:3;
 • 22 Dar Solomon n-a întrebuinţat ca robi* de corvoadă pe copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, slujitorii lui, căpeteniile lui, căpitanii lui, cârmuitorii carelor şi călărimii lui.
 • * Lev 25:39;
 • 23 Căpeteniile puse de Solomon peste lucrări erau în număr de cinci sute cincizeci*, însărcinaţi să privegheze pe lucrători.
 • * 2 Cron 8:10;
 • 24 Fata* lui Faraon s-a suit din cetatea lui David în casa** ei, pe care i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo.
 • * 1 Imp 3:1; 2 Cron 8:11; ** 1 Imp 7:8; 2 Sam 5:9; 1 Imp 11:2; 2 Cron 32:5;
 • 25 Solomon aducea* de trei ori pe an arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire pe altarul pe care-l zidise Domnului şi ardea tămâie pe cel care era înaintea Domnului. Şi a isprăvit astfel casa.
 • * 2 Cron 8:12; 2 Cron 8:13; 2 Cron 8:16;
 • 26 Împăratul* Solomon a mai făcut şi corăbii la Eţion-Gheber**, lângă Elot, pe ţărmurile Mării Roşii, în ţara Edomului.
 • * 2 Cron 8:17; 2 Cron 8:18; ** Num 33:35; Deut 2:8; 1 Imp 22:48;
 • 27 Şi Hiram* a trimis cu aceste corăbii, la slujitorii lui Solomon, pe înşişi slujitorii lui, marinari care cunoşteau marea.
 • * 1 Imp 10:11;
 • 28 S-au dus la Ofir* şi au luat de acolo aur, patru sute douăzeci de talanţi, pe care i-au adus împăratului Solomon.
 • * Iov 22:24;
  1 Imparati, capitolul 9