Isaia  


Capitolul 17
 • Împotriva Damascului
 • 1 Prorocie* împotriva Damascului:„Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături;
 • * Ier 49:23; Amos 1:3; Zah 9:1;
 • 2 cetăţile Aroerului sunt părăsite, sunt date spre păşune turmelor, care se culcă nestingherite* acolo.
 • * Ier 7:33;
 • 3 S-a isprăvit cu cetăţuia* lui Efraim şi s-a sfârşit cu împărăţia Damascului, dar rămăşiţa Siriei va fi ca slava copiilor lui Israel”, zice Domnul oştirilor.
 • * Isa 7:16; Isa 8:4;
 • 4 „În ziua aceea, slava lui Iacov va fi slăbită şi grăsimea* cărnii lui va pieri.
 • * Isa 10:16;
 • 5 Se va* întâmpla ca atunci când strânge secerătorul grâul şi braţul lui taie spicele; da, ca la strânsul spicelor în valea Refaim;
 • * Ier 51:33;
 • 6 vor* mai rămâne doar câteva, ca la scuturatul măslinului: două, trei măsline pe vârful crengilor, patru sau cinci în ramurile cu roade”, zice Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * Isa 24:13;
 • 7 În ziua aceea, omul se va uita* spre Făcătorul său şi ochii i se vor întoarce spre Sfântul lui Israel;
 • * Mica 7:7;
 • 8 nu se va mai uita spre altare, care sunt lucrarea mâinilor lui, şi nu va mai privi la ce au făcut degetele lui, la idolii Astarteei şi la stâlpii închinaţi soarelui.
 • 9 În ziua aceea, cetăţile lui întărite vor fi ca dărâmăturile din pădure şi de pe vârful muntelui, părăsite odinioară înaintea copiilor lui Israel: va fi o pustie!
 • 10 Căci ai uitat pe Dumnezeul* mântuirii tale şi nu ţi-ai adus aminte de Stânca scăpării tale. De aceea ţi-ai sădit răsaduri plăcute şi ai sădit butuci străini.
 • * Ps 68:19;
 • 11 Când i-ai sădit, i-ai înconjurat cu un gard şi, în curând, i-ai văzut înflorind. Dar culesul roadelor a fugit tocmai în clipa veseliei, şi durerea este fără leac.
 • 12 Vai, ce vuiet de popoare multe, care urlă cum* urlă marea! Ce zarvă de neamuri, care mugesc cum mugesc nişte ape puternice!
 • * Ier 6:23;
 • 13 Neamurile mugesc cum mugesc apele mari… Dar când le mustră* Dumnezeu, ele fug departe, izgonite** ca pleava de pe munţi la suflarea vântului, ca ţărâna luată de vârtej.
 • * Ps 9:5; ** Ps 83:13; Osea 13:3;
 • 14 Spre seară, vine o prăpădenie neaşteptată şi până dimineaţa nu mai sunt! Iată partea celor ce ne jupoaie şi soarta celor ce ne jefuiesc.
  Isaia, capitolul 17  
Versetul zilei
Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
Ioan 3:36
Pune-l pe pagina ta