Exodul  


Capitolul 35
 • Sabatul
 • 1 Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel şi le-a zis: „Iată* lucrurile pe care a poruncit Domnul să le faceţi:
 • * Exod 34:32;
 • 2 Şase* zile să lucraţi, dar ziua a şaptea să vă fie sfântă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea să fie pedepsit cu moartea.
 • * Exod 20:9; Exod 31:14; Exod 31:15; Lev 23:3; Num 15:32; Deut 5:12; Luca 13:14;
 • 3 Să n-aprindeţi* foc în niciuna din locuinţele voastre în ziua Sabatului.”
 • * Exod 16:23;
 • Daruri pentru facerea cortului
 • 4 Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel şi a zis: „Iată* ce a poruncit Domnul.
 • * Exod 25:1; Exod 25:2;
 • 5 Luaţi din ce aveţi şi aduceţi un prinos Domnului. Fiecare* să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint şi aramă;
 • * Exod 25:2;
 • 6 materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subţire şi păr de capră;
 • 7 piei de berbec vopsite în roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salcâm,
 • 8 untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii* pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare;
 • * Exod 25:6;
 • 9 pietre de onix şi alte pietre pentru împodobirea efodului şi a pieptarului.
 • 10 Toţi* cei iscusiţi dintre voi să vină şi să facă tot ce a poruncit Domnul:
 • * Exod 31:6;
 • 11 locaşul*, cortul şi acoperişul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii şi picioarele lui;
 • * Exod 26:1;
 • 12 chivotul* şi drugii lui, capacul ispăşirii şi perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului;
 • * Exod 25:10;
 • 13 masa* şi drugii ei, cu toate uneltele ei, şi pâinile pentru punerea înaintea Domnului;
 • * Exod 25:23; Exod 25:30; Lev 24:5; Lev 24:6;
 • 14 sfeşnicul* cu uneltele lui, candelele lui şi** untdelemnul pentru sfeşnic;
 • * Exod 25:31; ** Exod 30:1;
 • 15 altarul* pentru tămâie şi drugii lui, untdelemnul pentru ungere şi tămâia** mirositoare, şi perdeaua uşii de afară, de la intrarea cortului;
 • * Exod 30:23; ** Exod 30:34;
 • 16 altarul* pentru arderile-de-tot, grătarul lui de aramă, drugii lui şi toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui,
 • * Exod 27:1;
 • 17 pânzele* curţii, stâlpii ei, picioarele ei şi perdeaua de la poarta curţii;
 • * Exod 27:9;
 • 18 ţăruşii cortului, ţăruşii curţii şi funiile lor;
 • 19 veşmintele* preoţeşti pentru slujba Sfântului Locaş, veşmintele sfinte ale preotului Aaron şi veşmintele fiilor lui pentru slujbele preoţeşti.”
 • * Exod 31:10; Exod 39:1; Exod 39:41; Num 4:5;
 • 20 Toată adunarea copiilor lui Israel a ieşit dinaintea lui Moise.
 • 21 Toţi cei cu tragere* de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui şi pentru veşmintele sfinte.
 • * Exod 35:22; Exod 35:26; Exod 35:29; Exod 25:2; Exod 36:2; 1 Cron 28:2; 1 Cron 28:9; 1 Cron 29:9; Ezra 7:27; 2 Cron 8:12; 2 Cron 9:7;
 • 22 Au venit îndată bărbaţii şi femeile, toţi cei cu tragere de inimă şi au adus belciuge de nas, inele, cercei, brăţări, salbe şi tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului.
 • 23 Toţi* cei ce aveau stofe (materii) vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, din in subţire şi păr de capră, piei de berbec vopsite în roşu şi piei de viţel de mare le-au adus.
 • * 1 Cron 29:8;
 • 24 Toţi cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint şi de aramă au adus prinosul Domnului. Toţi cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă l-au adus.
 • 25 Toate femeile* iscusite au tors cu mâinile lor şi au adus lucrul lor, şi anume: tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi in subţire.
 • * Exod 28:3; Exod 31:6; Exod 36:1; 2 Imp 23:7; Prov 31:19; Prov 31:22; Prov 31:24;
 • 26 Toate femeile cu tragere de inimă şi iscusite au tors păr de capră.
 • 27 Fruntaşii* poporului au adus pietre de onix şi alte pietre pentru efod şi pieptar;
 • * 1 Cron 29:6; Ezra 2:68;
 • 28 mirodenii* şi untdelemn, pentru sfeşnic, pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare.
 • * Exod 30:23;
 • 29 Toţi copiii lui Israel, bărbaţi şi femei, pe care-i trăgea* inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise au adus Domnului daruri de bunăvoie.
 • * Exod 35:21; 1 Cron 29:9;
 • Chemarea meşterilor
 • 30 Moise a zis copiilor lui Israel: „Să ştiţi că Domnul* a ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda.
 • * Exod 31:2;
 • 31 L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări.
 • 32 I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint şi în aramă,
 • 33 să sape în pietre şi să le lege, să lucreze lemnul cu meşteşug şi să facă tot felul de lucrări meşteşugite.
 • 34 I-a dat şi darul să înveţe pe alţii, atât lui, cât şi lui Oholiab*, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan.
 • * Exod 31:6;
 • 35 I-a umplut* cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meşteşugită, de lucrat la gherghef şi de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi in subţire, să facă tot felul de lucrări şi născociri de planuri.”
 • * Exod 35:31; Exod 31:3; Exod 31:6; 1 Imp 7:14; 2 Cron 2:14; Isa 28:26;
  Exodul, capitolul 35