Coloseni  


Capitolul 2
 • 1 Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă* duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup;
 • * Fil 1:30; Col 1:29; 1 Tes 2:2;
 • 2 pentru ca* să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi** în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
 • * 2 Cor 1:6; ** Col 3:14; Fil 3:8; Col 1:9;
 • 3 în* care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.
 • * 1 Cor 1:24; 1 Cor 2:6; 1 Cor 2:7; Efes 1:8; Col 1:9;
 • 4 Spun lucrul acesta pentru ca* nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare.
 • * Rom 16:18; 2 Cor 11:13; Efes 4:14; Efes 5:6; Col 2:8; Col 2:18;
 • 5 Căci măcar că* sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi şi privesc cu bucurie la buna rânduială** care domneşte între voi şi la tăria credinţei voastre în Hristos.
 • * 1 Cor 5:3; 1 Tes 2:17; ** 1 Cor 14:40; 1 Pet 5:9;
 • 6 Astfel dar, după cum* aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,
 • * 1 Tes 4:1; Iuda 1:3;
 • 7 fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.
 • 8 Luaţi seama* ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă după datina** oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.
 • * Ier 29:8; Rom 16:17; Efes 5:6; Col 2:18; Evr 13:9; ** Mat 15:2; Gal 1:14; Col 2:22; Gal 4:3; Gal 4:9; Col 2:20;
 • 9 Căci în El* locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.
 • * Ioan 1:14; Col 1:19;
 • 10 Voi aveţi totul deplin* în El, care** este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.
 • * Ioan 1:16; ** Efes 1:20; Efes 1:21; 1 Pet 3:22; Col 1:16;
 • 11 În El aţi fost tăiaţi împrejur* nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea** de trupul poftelor firii noastre pământeşti,
 • * Deut 10:16; Deut 30:6; Ier 4:4; Rom 2:29; Fil 3:3; ** Rom 6:6; Efes 4:22; Col 3:8; Col 3:9;
 • 12 fiind îngropaţi* împreună cu El prin botez şi înviaţi** în El şi împreună cu El prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care†† L-a înviat din morţi.
 • * Rom 6:4; ** Col 3:1; Efes 1:19; Efes 3:7; †† Fapte 2:24;
 • 13 Pe voi*, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.
 • * Efes 2:1; Efes 2:5; Efes 2:6; Efes 2:11;
 • 14 A şters* zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit pironindu-l pe cruce.
 • * Efes 2:15; Efes 2:16;
 • 15 A dezbrăcat* domniile şi stăpânirile** şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.
 • * Gen 3:15; Ps 68:18; Isa 53:12; Mat 12:29; Luca 10:18; Luca 11:22; Ioan 12:31; Ioan 16:11; Efes 4:8; Evr 2:14; ** Efes 6:12;
 • 16 Nimeni dar să* nu vă judece cu privire la mâncare** sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat,
 • * Rom 14:3; Rom 14:10; Rom 14:13; ** Rom 14:2; Rom 14:17; 1 Cor 8:8; Rom 14:5; Gal 4:10;
 • 17 care* sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.
 • * Evr 8:5; Evr 9:9; Evr 10:1;
 • 18 Nimeni* să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în** lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti,
 • * Col 2:4; ** Ezec 13:3; 1 Tim 1:7;
 • 19 şi nu se ţine strâns de Capul* din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.
 • * Efes 4:15; Efes 4:16;
 • 20 Dacă aţi murit* împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare** ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea:
 • * Rom 6:3; Rom 6:5; Rom 7:4; Rom 7:6; Gal 2:19; Efes 2:15; ** Col 2:8;
 • 21 „Nu* lua, nu gusta, nu** atinge cutare lucru”?
 • * Gal 4:3; Gal 4:9; ** 1 Tim 4:3;
 • 22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe* porunci şi învăţături omeneşti,
 • * Isa 29:13; Mat 15:9; Tit 1:14;
 • 23 au*, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune într-o închinare** voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământeşti.
 • * 1 Tim 4:8; ** Col 2:18;
  Coloseni, capitolul 2