Deuteronomul  


Capitolul 17
 • Închinarea la idoli
 • 1 Să n-aduci* jertfă Domnului Dumnezeului tău vreun bou sau vreun miel care să aibă vreun cusur sau vreo meteahnă trupească, căci ar fi o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • * Deut 15:21; Mal 1:8; Mal 1:13; Mal 1:14;
 • Pedeapsa pentru închinarea la idoli
 • 2 Se* va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău şi care să calce** legământul Lui,
 • * Deut 13:6; ** Ios 7:11; Ios 7:15; Ios 23:16; Jud 2:20; 2 Imp 18:12; Osea 8:1;
 • 3 care să meargă după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, după Soare*, Lună sau toată oştirea cerurilor, aşa cum eu** n-am poruncit.
 • * Deut 4:19; Iov 31:26; ** Ier 7:22; Ier 7:23; Ier 7:31; Ier 19:5; Ier 32:35;
 • 4 De îndată ce vei* lua cunoştinţă şi vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunţite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârşită în Israel,
 • * Deut 13:12; Deut 13:14;
 • 5 atunci să aduci la porţile cetăţii tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovată de această faptă rea şi să ucizi cu pietre* sau să pedepseşti cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea.
 • * Lev 24:14; Lev 24:16; Deut 13:10; Ios 7:25;
 • 6 Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia* a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor.
 • * Num 35:30; Deut 19:15; Mat 18:16; Ioan 8:17; 2 Cor 13:1; 1 Tim 5:19; Evr 10:28;
 • 7 Întâi mâna* martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare şi apoi mâna întregului popor. Să scoţi** astfel răul din mijlocul tău.
 • * Deut 13:9; Fapte 7:58; ** Deut 17:12; Deut 13:5; Deut 19:19;
 • Scaunul de judecată
 • 8 Dacă ţi* se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor**, la o neînţelegere sau la o rănire şi va da prilej la ceartă înăuntrul cetăţii tale, să te scoli şi să te sui la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău.
 • * 2 Cron 19:10; Hag 2:11; Mal 2:7; ** Exod 21:13; Exod 21:20; Exod 21:22; Exod 21:28; Exod 22:2; Num 35:11; Num 35:16; Num 35:19; Deut 19:4; Deut 19:10; Deut 19:11; Deut 12:5; Deut 19:17; Ps 122:5;
 • 9 Să te* duci la preoţi, leviţi şi la cel ce va împlini atunci slujba de judecător**, să-i întrebi, şi ei îţi vor spune hotărârea legii.
 • * Ier 18:18; ** Deut 19:17; Ezec 44:24;
 • 10 Să faci cum îţi vor spune ei în locul pe care-l va alege Domnul şi să ai grijă să faci cum te vor învăţa ei.
 • 11 Să faci după legea pe care te vor învăţa şi după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi de la ce-ţi vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga.
 • 12 Omul* care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus** acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoţi astfel răul din mijlocul lui Israel,
 • * Num 15:30; Ezra 10:8; Osea 4:4; ** Deut 18:5; Deut 18:7; Deut 13:5;
 • 13 pentru ca tot* poporul să audă, să se teamă şi să nu se mai îngâmfe.
 • * Deut 13:11; Deut 19:20;
 • Lege pentru împărat
 • 14 După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău şi o vei stăpâni, după ce-ţi vei aşeza locuinţa şi vei zice: ‘Vreau să pun peste* mine un împărat, ca toate neamurile care mă înconjoară’,
 • * 1 Sam 8:5; 1 Sam 8:19; 1 Sam 8:20;
 • 15 să pui peste tine ca împărat pe acela pe care-l* va alege Domnul Dumnezeul tău, şi anume să iei un împărat din** mijlocul fraţilor tăi; nu vei putea să pui împărat pe un străin, care să nu fie fratele tău.
 • * 1 Sam 9:15; 1 Sam 10:24; 1 Sam 16:12; 1 Cron 22:10; ** Ier 30:21;
 • 16 Dar să n-aibă mulţi cai* şi să nu întoarcă** pe popor în Egipt ca să aibă mulţi cai, căci Domnul v-a zis: ‘Să nu vă mai†† întoarceţi pe drumul acela.’
 • * 1 Imp 4:26; 1 Imp 10:26; 1 Imp 10:28; Ps 20:7; ** Isa 31:1; Ezec 17:15; Exod 13:17; Num 14:3; Num 14:4; †† Deut 28:68; Osea 11:5; Ier 42:15;
 • 17 Să nu aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată* inima, şi să nu strângă mari grămezi de argint şi aur.
 • * 1 Imp 11:3; 1 Imp 11:4;
 • 18 Când se va aşeza* pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoţii** din neamul leviţilor.
 • * 2 Imp 11:12; ** Deut 31:9; Deut 31:26; 2 Imp 22:8;
 • 19 Va trebui* s-o aibă cu el şi s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din legea aceasta şi toate poruncile acestea,
 • * Ios 1:8; Ps 119:97; Ps 119:98;
 • 20 pentru ca inima lui să nu se înalţe mai presus de fraţii lui şi să nu se abată* de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga şi să aibă astfel multe zile în împărăţia lui, el şi copiii lui, în mijlocul lui Israel.
 • * Deut 5:32; 1 Imp 15:5;
  Deuteronomul, capitolul 17