Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Iov  


Capitolul 40
 • 1 Domnul a vorbit lui Iov şi a zis:
 • 2 „Eşti încredinţat acum tu, care vorbeşti* împotriva Celui Atotputernic? Tu, care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?”
 • * Iov 33:13;
 • 3 Iov a răspuns Domnului şi a zis:
 • 4 „Iată, eu sunt prea* mic. Ce să-Ţi răspund? Îmi pun mâna la gură.
 • * Ezra 9:6; Iov 42:6; Ps 51:4;
 • 5 Am vorbit o dată, şi nu voi mai răspunde; de două ori, şi nu voi mai adăuga nimic.”
 • 6 Domnul* a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:
 • * Iov 38:1;
 • 7 „Încinge-ţi mijlocul* ca un viteaz ca Eu** să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
 • * Iov 38:3; ** Iov 42:4;
 • 8 Vrei* să nimiceşti până şi dreptatea Mea? Şi să Mă osândeşti, ca să-ţi scoţi dreptatea?
 • * Ps 51:4; Rom 3:4;
 • 9 Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu şi un glas de tunet* ca al Lui?
 • * Iov 37:4; Ps 29:3; Ps 29:4;
 • 10 Împodobeşte-te cu* măreţie şi mărime, îmbracă-te cu strălucire şi cu slavă!
 • * Ps 93:1; Ps 104:1;
 • 11 Varsă-ţi valurile mâniei tale şi doboară cu o privire pe cei trufaşi!
 • 12 Smereşte cu o privire pe cei* trufaşi, zdrobeşte pe loc pe cei răi,
 • * Isa 2:12; Dan 4:37;
 • 13 ascunde-i pe toţi împreună în ţărână, înveleşte-le faţa în întuneric!
 • 14 Şi atunci voi aduce şi Eu laudă puterii dreptei tale.
 • 15 Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viaţă, ca şi ţie! El mănâncă iarbă ca boul.
 • 16 Uită-te ce tărie are în coapse şi ce putere are în muşchii pântecelui său!
 • 17 Îşi îndoaie coada tare ca un cedru şi vinele coapselor lui sunt întreţesute.
 • 18 Oasele lui sunt ca nişte ţevi de aramă, mădularele lui sunt ca nişte drugi de fier.
 • 19 El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă1.
 • 20 El îşi găseşte hrana* în munţi, unde se joacă toate fiarele câmpului.
 • * Ps 104:14;
 • 21 Se culcă sub lotus, în mijlocul trestiilor şi mlaştinilor.
 • 22 Desişul lotusului îl acoperă cu umbra lui, sălciile pârâului îl înconjoară.
 • 23 Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge: chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniştit.
 • 24 Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă? Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?
 • 1. Adică dinţi mari, ca să se apere.
  Iov, capitolul 40  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta