Psalmii  Capitolul 30
  • Un psalm. O cântare pentru sfinţirea Casei Domnului, făcută de David
  • 1 Te înalţ, Doamne, căci m-ai* ridicat şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure** de mine.
  • * Ps 28:9; ** Ps 25:2; Ps 35:19; Ps 35:24;
  • 2 Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat*.
  • * Ps 6:2; Ps 103:3;
  • 3 Doamne, Tu mi-ai ridicat* sufletul din Locuinţa morţilor, Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se coboară** în groapă.
  • * Ps 86:13; ** Ps 28:1;
  • 4 Cântaţi* Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfânt!
  • * 1 Cron 16:4; Ps 97:12;
  • 5 Căci mânia Lui ţine numai o clipă*, dar îndurarea Lui ţine toată** viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia.
  • * Ps 103:9; Isa 26:20; Isa 54:7; Isa 54:8; 2 Cor 4:17; ** Ps 63:3; Ps 126:5;
  • 6 Când îmi mergea bine*, ziceam: „Nu mă voi clătina niciodată!”
  • * Iov 29:18;
  • 7 Doamne, prin bunăvoinţa Ta mă aşezaseşi pe un munte tare, dar Ţi-ai ascuns* Faţa, şi m-am tulburat.
  • * Ps 104:29;
  • 8 Doamne, eu am strigat către Tine şi m-am rugat Domnului zicând:
  • 9 „Ce vei câştiga dacă-mi verşi sângele şi mă cobori în groapă? Poate să Te laude ţărâna*? Poate ea să vestească credincioşia Ta?
  • * Iov 29:18;
  • 10 Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă!”
  • 11 Şi mi-ai prefăcut* tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale şi m-ai încins cu bucurie,
  • * 2 Sam 6:14; Isa 61:3; Ier 31:4;
  • 12 pentru ca inima mea să-Ţi cânte şi să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!
  Psalmii, capitolul 30