Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Deuteronomul  


Capitolul 29
 • Înnoirea legământului
 • 1 Iată cuvintele legământului* pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în ţara Moabului, afară de legământul pe care-l încheiase cu ei la Horeb.
 • * Deut 5:2; Deut 5:3;
 • 2 Moise a chemat pe tot Israelul şi le-a zis: „Aţi* văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voştri, în ţara Egiptului, lui Faraon, tuturor supuşilor lui şi întregii lui ţări:
 • * Exod 19:4;
 • 3 marile* încercări pe care ţi le-au văzut ochii, minunile şi semnele acelea mari.
 • * Deut 4:34; Deut 7:19;
 • 4 Dar Domnul* nu v-a dat minte să pricepeţi, nici ochi să vedeţi, nici urechi să auziţi până în ziua de azi.
 • * Isa 6:9; Isa 6:10; Isa 63:17; Ioan 8:43; Fapte 28:26; Fapte 28:27; Efes 4:18; 2 Tes 2:11; 2 Tes 2:12;
 • 5 Totuşi El zice: ‘Eu v-am* călăuzit patruzeci de ani în pustie; hainele** nu vi s-au învechit pe voi şi încălţămintea nu vi s-a învechit în picior;
 • * Deut 1:3; Deut 8:2; ** Deut 8:4;
 • 6 pâine n-aţi mâncat* şi n-aţi băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoaşteţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’
 • * Exod 16:12; Deut 8:3; Ps 78:24; Ps 78:25;
 • 7 Aţi* ajuns în locul acesta; Sihon, împăratul Hesbonului, şi Og, împăratul Basanului, ne-au ieşit înainte, ca să ne bată, şi i-am bătut.
 • * Num 21:23; Num 21:24; Num 21:33; Deut 2:32; Deut 3:1;
 • 8 Le-am luat ţara şi am dat-o în* stăpânire rubeniţilor, gadiţilor şi la jumătate din seminţia manasiţilor.
 • * Num 32:33; Deut 3:12; Deut 3:13;
 • 9 Să păziţi* dar cuvintele legământului acestuia şi să le împliniţi, ca** să izbutiţi în tot ce veţi face.
 • * Deut 4:6; Ios 1:7; 1 Imp 2:3; ** Ios 1:7;
 • 10 Astăzi staţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi toţi, căpeteniile seminţiilor voastre, bătrânii voştri, mai-marii oştirii voastre, toţi bărbaţii din Israel,
 • 11 copiii voştri, nevestele voastre şi străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel* ce-ţi taie lemne până la cel ce-ţi scoate apă.
 • * Ios 9:21; Ios 9:23; Ios 9:27;
 • 12 Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ* şi pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta,
 • * Neem 10:29;
 • 13 ca să te facă azi* poporul Lui şi El să fie Dumnezeul tău, cum ţi-a** spus şi cum a jurat părinţilor tăi Avraam, Isaac şi Iacov.
 • * Deut 28:9; ** Exod 6:7; Gen 17:7;
 • 14 Nu numai cu voi închei* legământul acesta încheiat cu jurământ,
 • * Ier 31:31-33; Evr 8:7; Evr 8:8;
 • 15 ci atât cu cei ce sunt aici printre noi, de faţă, în ziua aceasta înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât* şi cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta.
 • * Fapte 2:39; 1 Cor 7:14;
 • Binecuvântarea şi blestemul înnoite
 • 16 Ştiţi cum am locuit în ţara Egiptului şi cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-aţi străbătut.
 • 17 Aţi văzut urâciunile şi idolii lor, lemnul şi piatra, argintul şi aurul, care erau la ele.
 • 18 Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie şi nici seminţie a căror inimă* să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să** nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă şi pelin.
 • * Deut 11:16; ** Fapte 8:23; Evr 12:15;
 • 19 Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui şi să zică: ‘Voi avea pace chiar dacă aş urma după pornirile* inimii mele şi chiar dacă aş adăuga** beţia la sete.’
 • * Num 15:39; Ecl 11:9; ** Isa 30:1;
 • 20 Pe acela* Domnul nu-l va ierta. Ci atunci mânia** şi gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, şi Domnul îi va şterge†† numele de sub ceruri.
 • * Ezec 14:7; Ezec 14:8; ** Ps 74:1; Ps 79:5; Ezec 23:25; †† Deut 9:14;
 • 21 Domnul îl va* despărţi, spre pieirea lui, din toate seminţiile lui Israel şi-i va face după toate blestemele legământului scris în această carte a legii.
 • * Mat 24:51;
 • 22 Vârsta de oameni care vor veni, copiii voştri care se vor naşte după voi şi străinul care va veni dintr-o ţară depărtată, la vederea urgiilor şi bolilor cu care va lovi Domnul ţara aceasta –
 • 23 la vederea pucioasei*, a sării şi arderii întregului ţinut, unde nu va fi nici sămânţă, nici rod, nici iarbă care să crească, întocmai ca** la surparea Sodomei, Gomorei, Admei şi Ţeboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia şi urgia Lui –,
 • * Ps 107:34; Ier 17:6; Tef 2:9; ** Gen 19:24; Gen 19:25; Ier 20:16;
 • 24 toate neamurile vor zice: ‘Pentru ce* a făcut Domnul astfel ţării acesteia? Pentru ce această mânie aprinsă, această mare urgie?’
 • * 1 Imp 9:8; 1 Imp 9:9; Ier 22:8; Ier 22:9;
 • 25 Şi li se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei de Domnul Dumnezeul părinţilor lor, când i-a scos din ţara Egiptului;
 • 26 pentru că s-au dus să slujească altor dumnezei şi să se închine înaintea lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoşteau şi pe care nu li-i dăduse Domnul.
 • 27 De aceea S-a aprins Domnul de mânie împotriva acestei ţări şi a adus* peste ea toate blestemele scrise în cartea aceasta.
 • * Dan 9:11; Dan 9:13; Dan 9:14;
 • 28 Domnul i-a smuls* din ţara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuţime şi i-a aruncat într-o altă ţară, cum se vede azi.’
 • * 1 Imp 14:15; 2 Cron 7:20; Ps 52:5; Prov 2:22;
 • 29 Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.
  Deuteronomul, capitolul 29  
Versetul zilei
n-au vrut să asculte şi au dat uitării minunile pe care le făcuseşi pentru ei. Şi-au înţepenit grumazul şi, în răzvrătirea lor, şi-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu eşti un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în bunătate. Şi nu i-ai părăsit
Neemia 9:17
Pune-l pe pagina ta