2 Corinteni  


Capitolul 13
 • Cele din urmă înştiinţări
 • 1 Vin la voi pentru a* treia oară. „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi** sau trei martori.”
 • * 2 Cor 12:14; ** Num 35:30; Deut 17:6; Deut 19:15; Mat 18:16; Ioan 8:17; Evr 10:28;
 • 2 Cum am spus* când am fost de faţă a doua oară, tot aşa şi azi, când nu sunt de faţă, spun iarăşi mai dinainte** celor ce au păcătuit mai înainte şi tuturor celorlalţi că, dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruţ deloc,
 • * 2 Cor 10:2; ** 2 Cor 12:21; 2 Cor 1:23;
 • 3 căci căutaţi o dovadă că Hristos vorbeşte* în mine: El care nu este slab faţă de** voi, ci este plin de putere între voi.
 • * Mat 10:20; 1 Cor 5:4; 2 Cor 2:10; ** 1 Cor 9:2;
 • 4 În adevăr*, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăieşte** prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel, şi noi suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi.
 • * Fil 2:7; Fil 2:8; 1 Pet 3:8; ** Rom 6:4; 2 Cor 10:3; 2 Cor 10:4;
 • 5 Pe voi înşivă încercaţi-vă* dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă cercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că** Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.
 • * 1 Cor 11:28; ** Rom 8:10; Gal 4:19; 1 Cor 9:27;
 • 6 Dar trag nădejde că veţi recunoaşte că noi nu suntem lepădaţi.
 • 7 Totuşi ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău; nu pentru ca să ne* putem arăta noi înşine primiţi, ci ca să faceţi ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădaţi.
 • * 2 Cor 6:9;
 • 8 Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr.
 • 9 În adevăr, ne bucurăm când* noi suntem slabi, iar voi sunteţi tari şi ne rugăm pentru desăvârşirea** voastră.
 • * 1 Cor 4:10; 2 Cor 11:30; 2 Cor 12:5; 2 Cor 12:9; 2 Cor 12:10; ** 1 Tes 3:10;
 • 10 Tocmai de aceea* vă scriu aceste lucruri când nu sunt de faţă, pentru ca, atunci când voi fi de faţă, să** nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare.
 • * 1 Cor 4:21; 2 Cor 2:3; 2 Cor 10:2; 2 Cor 12:20; 2 Cor 12:21; ** Tit 1:13; 2 Cor 10:8;
 • Urări de sănătate
 • 11 Încolo, fraţilor, fiţi* sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în** pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.
 • * Rom 12:16; Rom 12:18; Rom 15:5; 1 Cor 1:10; Fil 2:2; Fil 3:16; 1 Pet 3:8; ** Rom 15:33;
 • 12 Spuneţi-vă unii altora sănătate*, cu o sărutare sfântă.
 • * Rom 16:16; 1 Cor 16:20; 1 Tes 5:26; 1 Pet 5:14;
 • 13 Toţi sfinţii vă trimit sănătate.
 • 14 Harul* Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea** Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.
 • * Rom 16:24; ** Fil 2:1;
  2 Corinteni, capitolul 13