Geneza  


Capitolul 27
 • Binecuvântarea lui Esau
 • 1 Isaac îmbătrânise şi ochii* îi slăbiseră, aşa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, şi i-a zis: „Fiule!” „Iată-mă”, i-a răspuns el.
 • * Gen 48:10; 1 Sam 3:2;
 • 2 Isaac a zis: „Iată, am îmbătrânit şi nu* ştiu ziua morţii mele.
 • * Prov 27:1; Iac 4:14;
 • 3 Acum* dar, te rog, ia-ţi armele, tolba şi arcul, du-te la câmp şi adu-mi vânat.
 • * Gen 25:27; Gen 25:28;
 • 4 Fă-mi o mâncare, cum îmi place mie, şi adu-mi s-o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul* meu înainte de a muri.”
 • * Gen 27:27; Gen 48:9; Gen 48:15; Gen 49:28; Deut 33:1;
 • 5 Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau. Şi Esau s-a dus la câmp, ca să prindă vânatul şi să-l aducă.
 • 6 Apoi, Rebeca a zis fiului său Iacov: „Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau:
 • 7 ‘Adu-mi vânat şi fă-mi o mâncare ca să mănânc, şi te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea.’
 • 8 Acum, fiule, ascultă* sfatul meu şi fă ce îţi poruncesc.
 • * Gen 27:13;
 • 9 Du-te de ia-mi din turmă doi iezi buni, ca să fac din ei tatălui tău o mâncare* gustoasă, cum îi place;
 • * Gen 27:4;
 • 10 tu ai s-o duci tatălui tău s-o mănânce, ca să te binecuvânteze* înainte de moartea lui.”
 • * Gen 27:4;
 • 11 Iacov a răspuns mamei sale: „Iată, fratele meu Esau* este păros, iar eu n-am păr deloc.
 • * Gen 25:25;
 • 12 Poate că tatăl meu mă va pipăi* şi voi trece drept mincinos înaintea lui şi, în loc de binecuvântare, voi face să vină peste mine blestemul**.”
 • * Gen 27:22; ** Gen 9:25; Deut 27:18;
 • 13 Mama sa i-a zis: „Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine*! Ascultă numai sfatul meu şi du-te de adu-mi-i.”
 • * Gen 43:9; 1 Sam 25:24; 2 Sam 14:9; Mat 27:25;
 • 14 Iacov s-a dus de i-a luat şi i-a adus mamei sale, care a făcut o mâncare* cum îi plăcea tatălui său.
 • * Gen 27:4; Gen 27:9;
 • 15 În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune* ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, şi le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr.
 • * Gen 27:27;
 • 16 I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile şi gâtul, care erau fără păr.
 • 17 Şi a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă şi pâinea pe care le pregătise.
 • 18 El a venit la tatăl său şi a zis: „Tată!” „Iată-mă”, a zis Isaac. „Cine eşti tu, fiule?”
 • 19 Iacov a răspuns tatălui său: „Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare; am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, şezi de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvânteze* sufletul tău!”
 • * Gen 27:4;
 • 20 Isaac a zis fiului său: „Cum, l-ai şi găsit, fiule?” Şi Iacov a răspuns: „Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte.”
 • 21 Isaac a zis lui Iacov: „Apropie-te dar, să te pipăi*, fiule, ca să ştiu dacă eşti cu adevărat fiul meu Esau sau nu.”
 • * Gen 27:12;
 • 22 Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit şi a zis: „Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau.”
 • 23 Nu l-a cunoscut, pentru că mâinile îi erau păroase*, ca mâinile fratelui său Esau, şi l-a binecuvântat.
 • * Gen 27:16;
 • 24 Isaac a zis: „Tu eşti deci fiul meu Esau?” Şi Iacov a răspuns: „Eu sunt.”
 • 25 Isaac a zis: „Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te* binecuvânteze.” Iacov i-a adus, şi el a mâncat; i-a adus şi vin şi a băut.
 • * Gen 27:4;
 • 26 Atunci, tatăl său, Isaac, i-a zis: „Apropie-te dar şi sărută-mă, fiule.”
 • 27 Iacov s-a apropiat şi l-a sărutat. Isaac a simţit mirosul hainelor lui; apoi l-a binecuvântat şi a zis: „Iată, mirosul* fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul.
 • * Osea 14:6;
 • 28 Să-ţi dea* Dumnezeu rouă** din cer Şi grăsimea pământului, Grâu şi vin†† din belşug!
 • * Evr 11:20; ** Deut 33:13; Deut 33:28; 2 Sam 1:21; Gen 45:18; †† Deut 33:28;
 • 29 Să-ţi fie supuse noroade*, Şi neamuri să se închine înaintea ta! Să fii stăpânul fraţilor tăi, Şi fiii** mamei tale să se închine înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema Şi binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.”
 • * Gen 9:25; Gen 25:23; ** Gen 49:8; Gen 12:3; Num 24:9;
 • 30 Isaac sfârşise de binecuvântat pe Iacov şi abia plecase Iacov de la tatăl său Isaac, când fratele său Esau s-a întors de la vânătoare.
 • 31 A făcut şi el o mâncare gustoasă, pe care a adus-o tatălui său. Şi a zis tatălui său: „Tată, scoală-te şi mănâncă* din vânatul fiului tău, pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău!”
 • * Gen 27:4;
 • 32 Tatăl său Isaac i-a zis: „Cine eşti tu?” Şi el a răspuns: „Eu sunt fiul tău cel mai mare, Esau.”
 • 33 Isaac s-a înspăimântat foarte tare şi a zis: „Cine este atunci cel ce a prins vânat şi mi l-a adus? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu şi l-am binecuvântat. De aceea va rămâne* binecuvântat.”
 • * Gen 28:3; Gen 28:4; Rom 11:29;
 • 34 Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari ţipete*, pline de amărăciune, şi a zis tatălui său: „Binecuvântează-mă şi pe mine, tată!”
 • * Evr 12:17;
 • 35 Isaac a zis: „Fratele tău a venit cu vicleşug şi ţi-a luat binecuvântarea.”
 • 36 Esau a zis: „Da, nu degeaba* i-au pus numele Iacov, căci m-a înşelat de două ori. Mi-a luat** dreptul de întâi născut şi iată-l acum că a venit de mi-a luat şi binecuvântarea!” Şi a zis: „N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine?”
 • * Gen 25:26; ** Gen 25:33;
 • 37 Isaac a răspuns şi a zis lui Esau: „Iată, l-am făcut stăpân* peste tine şi i-am dat ca slujitori pe toţi fraţii lui, l-am înzestrat cu grâu** şi vin din belşug. Ce mai pot face oare pentru tine, fiule?”
 • * 2 Sam 8:14; Gen 27:29; ** Gen 27:28;
 • 38 Esau a zis tatălui său: „N-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă şi pe mine, tată!” Şi Esau a ridicat glasul şi a plâns*.
 • * Evr 12:17;
 • 39 Tatăl său Isaac a răspuns şi i-a zis: „Iată! Locuinţa* ta va fi lipsită1 de grăsimea pământului Şi de roua cerului, de sus.
 • * Gen 27:28; Evr 11:20;
 • 40 Vei trăi din sabia ta Şi vei sluji* fratelui tău, Dar, când** te vei răscula, Vei scutura jugul lui de pe gâtul tău!”
 • * Gen 35:23; 2 Sam 8:14; Obad 1:18-20; ** 2 Imp 8:20;
 • Esau urăşte pe Iacov
 • 41 Esau a prins ură* pe Iacov din pricina binecuvântării cu care-l binecuvântase tatăl său. Şi Esau zicea în inima sa: „Zilele** de bocet pentru tatăl meu sunt aproape, şi apoi am să ucid pe fratele meu Iacov.”
 • * Gen 37:4; Gen 37:8; ** Gen 50:3; Gen 50:4; Gen 50:10; Obad 1:10;
 • 42 Şi au spus Rebecăi cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. Ea a trimis atunci de a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr, şi i-a zis: „Iată, fratele tău Esau vrea să se răzbune* pe tine, omorându-te.
 • * Ps 64:5;
 • 43 Acum, fiule, ascultă sfatul meu: scoală-te, fugi la fratele meu Laban, în* Haran,
 • * Gen 11:31;
 • 44 şi rămâi la el câtăva vreme, până se va potoli mânia fratelui tău,
 • 45 până va trece de la tine urgia fratelui tău şi va uita ce i-ai făcut. Atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi?”
 • 46 Rebeca a zis lui Isaac: „M-am* scârbit de viaţă din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov** va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele ţării acesteia, la ce-mi mai este bună viaţa?”
 • * Gen 26:35; Gen 28:8; ** Gen 24:3;
 • 1. Sau: departe.
  Geneza, capitolul 27