Psalmii  


Capitolul 21
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu. Şi cum îl umple de veselie ajutorul* Tău!
 • * Ps 20:5; Ps 20:6;
 • 2 I-ai dat ce-i dorea* inima şi n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. (Oprire)
 • * Ps 20:4; Ps 20:5;
 • 3 Căci i-ai ieşit înainte cu binecuvântări de fericire şi i-ai pus pe cap* o cunună de aur curat.
 • * 2 Sam 12:30; 1 Cron 20:2;
 • 4 Îţi cerea viaţa* şi i-ai dat-o: o viaţă lungă** pentru totdeauna şi pe vecie.
 • * Ps 61:5; Ps 61:6; ** 2 Sam 7:19; Ps 91:16;
 • 5 Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea şi măreţia.
 • 6 Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări şi-l umpli de bucurie* înaintea Feţei Tale.
 • * Ps 16:11; Ps 45:7; Fapte 2:28;
 • 7 Căci împăratul se încrede în Domnul şi bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine*.
 • * Ps 16:8;
 • 8 Mâna ta, împărate, va ajunge* pe toţi vrăjmaşii tăi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc
 • * 1 Sam 31:3;
 • 9 şi-i vei face ca un cuptor* aprins, în ziua când te vei arăta; Domnul îi va nimici** în mânia Lui şi-i va mânca focul.
 • * Mal 4:1; ** Ps 56:1; Ps 56:2; Ps 18:8; Isa 26:11;
 • 10 Le vei şterge sămânţa* de pe pământ şi neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor.
 • * 1 Imp 13:34; Iov 18:16; Iov 18:17; Iov 18:19; Ps 37:28; Ps 109:13; Isa 14:20;
 • 11 Ei au urzit lucruri rele împotriva ta, au făcut sfaturi* rele, dar nu vor izbuti.
 • * Ps 2:1;
 • 12 Căci îi vei face să dea dosul şi vei trage cu arcul tău asupra lor.
 • 13 Scoală-te, Doamne, cu puterea Ta, şi vom cânta şi vom lăuda puterea Ta!
  Psalmii, capitolul 21