Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Iov  


Capitolul 4
  • Cuvântarea lui Elifaz către Iov
  • 1 Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis:
  • 2 „Dacă vom îndrăzni să-ţi vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă?
  • 3 De multe ori tu ai învăţat pe alţii şi ai întărit mâinile* slăbite.
  • * Isa 35:3;
  • 4 Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau şi ai întărit genunchii* care se îndoiau.
  • * Isa 35:3;
  • 5 Şi acum, când este vorba de tine, eşti slab! Acum, când eşti atins tu, te tulburi! Nu este frica* ta de Dumnezeu sprijinul tău?
  • * Iov 1:1;
  • 6 Nădejdea* ta nu-i neprihănirea ta?
  • * Prov 3:26;
  • 7 Adu-ţi aminte, te rog! Care nevinovat* a pierit? Care oameni neprihăniţi au fost nimiciţi?
  • * Ps 37:25;
  • 8 După câte am văzut eu, numai cei ce ară* fărădelegea şi seamănă nelegiuirea îi seceră roadele!
  • * Ps 7:17; Prov 22:8; Osea 10:13; Gal 6:7; Gal 6:8;
  • 9 Aceia pier prin suflarea lui Dumnezeu, nimiciţi de vântul mâniei Lui.
  • 10 Mugetul leilor încetează, dinţii* puilor de lei sunt zdrobiţi!
  • * Ps 58:6;
  • 11 Leul* bătrân piere din lipsă de pradă şi puii leoaicei se risipesc.
  • * Ps 34:10;
  • Toţi oamenii sunt vinovaţi
  • 12 Un cuvânt s-a furişat până la mine, şi urechea mea i-a prins sunetele uşoare.
  • 13 În clipa când* vedeniile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc,
  • * Iov 33:15;
  • 14 m-a apucat groaza* şi spaima, şi toate oasele mi-au tremurat.
  • * Hab 3:16;
  • 15 Un duh a trecut pe lângă mine… Tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul…
  • 16 Un chip cu o înfăţişare necunoscută era înaintea ochilor mei. Şi am auzit un glas care şoptea încetişor:
  • 17 ‘Fi-va omul* fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?’
  • * Iov 9:2;
  • 18 Dacă n-are încredere Dumnezeu* nici în slujitorii Săi, dacă găseşte El greşeli chiar la îngerii Săi,
  • * Iov 15:15; Iov 25:5; 2 Pet 2:4;
  • 19 cu cât* mai mult la cei ce locuiesc în case** de lut, care îşi trag obârşia din ţărână şi pot fi zdrobiţi ca un vierme!
  • * Iov 15:16; ** 2 Cor 4:7; 2 Cor 5:1;
  • 20 De dimineaţă până seara sunt* zdrobiţi, pier pentru totdeauna şi nimeni nu ţine seama de ei.
  • * Ps 90:5; Ps 90:6;
  • 21 Li se* taie firul vieţii, mor şi tot n-au căpătat înţelepciunea!**
  • * Ps 39:11; Ps 49:14; ** Iov 36:12;
  Iov, capitolul 4