2 Imparati  


Capitolul 24
 • 1 Pe vremea* sa, Nebucadneţar1, împăratul Babilonului, a pornit cu război. Ioiachim i-a fost supus trei ani, dar s-a răsculat din nou împotriva lui.
 • * 2 Cron 36:6; Ier 25:1; Ier 25:9; Dan 1:1;
 • 2 Atunci, Domnul* a trimis împotriva lui Ioiachim cete de haldeeni, cete de sirieni, cete de moabiţi şi cete de amoniţi; le-a trimis împotriva lui Iuda, ca să-l nimicească, după cuvântul** pe care-l spusese Domnul prin robii Săi, prorocii.
 • * Ier 25:9; Ier 32:28; Ezec 19:8; ** 2 Imp 20:17; 2 Imp 21:12-14; 2 Imp 23:27;
 • 3 Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea Lui, din pricina tuturor păcatelor* săvârşite de Manase
 • * 2 Imp 21:2; 2 Imp 21:11; 2 Imp 23:26;
 • 4 şi din pricina sângelui* nevinovat pe care-l vărsase Manase şi de care umpluse Ierusalimul. De aceea, lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte.
 • * 2 Imp 21:16;
 • 5 Celelalte fapte ale lui Ioiachim şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • 6 Ioiachim a adormit* cu părinţii săi. Şi în locul lui a domnit fiul său Ioiachin.
 • * 2 Cron 36:6; 2 Cron 36:8; Ier 22:18; Ier 22:19; Ier 36:30;
 • 7 Împăratul* Egiptului n-a mai ieşit din ţara lui, căci împăratul** Babilonului luase tot ce era al împăratului Egiptului, de la pârâul Egiptului până la râul Eufrat.
 • * Ier 37:5; Ier 37:7; ** Ier 46:2;
 • Ioiachin. Împresurarea Ierusalimului
 • 8 Ioiachin avea optsprezece* ani când a ajuns împărat şi a domnit trei luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehuşta, fata lui Elnatan, din Ierusalim.
 • * 2 Cron 36:9;
 • 9 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său.
 • 10 În vremea aceea*, slujitorii lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, s-au suit împotriva Ierusalimului, şi cetatea a fost împresurată.
 • * Dan 1:1;
 • 11 Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetăţii pe când o împresurau slujitorii lui.
 • 12 Atunci, Ioiachin, împăratul lui Iuda, s-a dus* la împăratul Babilonului cu mama sa, cu slujitorii, căpeteniile şi dregătorii lui. Şi împăratul** Babilonului l-a luat prins în al optulea an†† al domniei lui.
 • * Ier 24:1; Ier 29:1; Ier 29:2; Ezec 17:12; ** Ier 25:1; 2 Imp 25:27; †† Ier 52:28;
 • 13 A luat* de acolo toate vistieriile Casei Domnului şi vistieriile casei împăratului şi a sfărâmat** toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în Templul Domnului, cum spusese Domnul.
 • * 2 Imp 20:17; Isa 39:6; ** Dan 5:2; Dan 5:3; Ier 20:5;
 • 14 A dus* în robie tot Ierusalimul, toate căpeteniile şi toţi oamenii viteji, în număr de zece** mii, cu toţi teslarii şi fierarii; n-a mai rămas decât poporul†† sărac al ţării.
 • * Ier 24:1; ** Ier 52:28; 1 Sam 13:19; 1 Sam 13:22; †† 2 Imp 25:12; Ier 40:7;
 • 15 A strămutat* pe Ioiachin la Babilon şi a dus robi din Ierusalim la Babilon: pe mama împăratului, pe nevestele împăratului şi pe dregătorii lui şi pe mai-marii ţării,
 • * 2 Cron 36:10; Estera 2:6; Ier 22:24;
 • 16 pe toţi* războinicii, în număr de şapte mii, şi pe teslari şi fierari în număr de o mie, toţi numai oameni viteji şi buni pentru război. Împăratul Babilonului i-a luat robi în Babilon.
 • * Ier 52:28;
 • 17 Şi împăratul* Babilonului a pus împărat, în locul lui Ioiachin, pe unchiul** său Matania, căruia i-a schimbat numele în Zedechia.
 • * Ier 37:1; ** 1 Cron 3:15; 2 Cron 36:10; 2 Imp 23:34; 2 Cron 36:4;
 • Zedechia
 • 18 Zedechia avea douăzeci şi unu de ani* când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal**, fata lui Ieremia, din Libna.
 • * 2 Cron 36:11; Ier 37:1; Ier 52:1; ** 2 Imp 23:31;
 • 19 El a făcut ce este rău* înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioiachim.
 • * 2 Cron 36:12;
 • 20 Şi lucrul acesta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului şi împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede dinaintea Lui. Şi Zedechia* s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului.
 • * 2 Cron 36:13; Ezec 17:15;
 • 1. Cunoscut în istorie ca Nabucodonosor II, rege al Regatului Noului Babilon (605-562 î. Hr.); fiul lui Nabopolassar.
  2 Imparati, capitolul 24  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta